Valberedning inför årsstämman 2019

I enlighet med beslut på Nolatos årsstämma den 24 april 2018, har de fem till röstetalet största aktieägarna vid september månads utgång 2018, utsett följande personer att ingå i Nolatos valberedning inför årsstämman 2019:

 

  • Henrik Jorlén (ordförande) – utsedd av familjen Jorlén
  • Gun Boström – utsedd av familjen Boström
  • Lovisa Hamrin – utsedd av familjen Hamrin
  • Johan Ståhl – utsedd av Lannebo Fonder

 

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen, kan kontakta valberedningens ordförande Henrik Jorlén, e-post henrik.jorlen@gmail.com eller vanlig post Kommendörsgatan 4, 269 77 Torekov.

Här är några artiklar ur magasinet. Ladda om sidan för att se fler.