Nolato renodlar och avyttrar verksamheten i Åstorp

Nolatokoncernen har beslutat att avyttra dotterbolaget Nolato Hertila AB till ­Essentra International Limited, ett bolag inom Essentra plc. Köparen tar över verksamheten från och med 5 juli 2018. Köpeskillingen uppgår till 58 mkr.

– Nolato Hertila är inriktat på produktion och försäljning av standardprodukter som skyddar vid målning, montering och transport. Detta är bolaget ensamt om i koncernen, kommenterar Johan Arvidsson, som är chef för Nolatos affärsområde Industrial Solutions. Avyttringen är ett led i affärsområdets fokusering på utveckling och tillverkning av kundunika produkter inom fordon och allmän industri.

Nolato Hertila har 25 anställda i Åstorp och omsätter cirka 40 mkr på årsbasis. Finansiella effekter i samband med transaktionen kommer att presenteras i Nolatos halvårsrapport, som offentliggörs den 19 juli, men redovisas i räkenskaperna för det tredje kvartalet. 

------
För ytterligare information kontakta:
Christer Wahlquist, vd och koncernchef, 0705 804848
Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, konsumentelektronik, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Mid Cap-företag i sektorn Industrials.