Hållbarhetsrapportering

Rapportering av hållbarhetsarbetet

Fokus på väsentligheter

Nolatos hållbarhetsredovisning för 2018 enligt GRI Standards och Communication on Progress (Global Compact) omfattar aspekter som rör miljö, arbetsmiljö, sociala frågor och affärsetik. Ambitionen är att redovisningen, tillsammans med kompletterande information, ska ge medarbetare och externa intressenter en transparent bild av bolagets aktiviteter inom hållbarhetsområdet (CSR/CR/ESG) och hur dessa samspelar med affärsverksamheten.

 

Till höger finns senaste hållbarhetsredovisningen  för läsning direkt på skärmen och nedladdning.

 

Tidigare hållbarhetsrapporter:

2017

Hållbarhetsredovisning

  • Hållbarhetsredovisning 2018

    Nolatos hållbarhetsredovisning 2018