Fokus på: Nolatos själ

Nolatos själ

Nolato har en lång tradition av ansvarsfullt företagande, effektivitet och affärsmässighet. I Nolatos själ har koncernens grundläggande affärsprinciper och värderingar samlats.

Nolato har en lång tradition av ansvarsfullt företagande. Det ligger djupt i själen att företaget ska vara en god arbetsgivare, en omtänksam samhällsmedborgare, ta ansvar för sina handlingar och alltid ­tillämpa god affärsetik.

 

Framåtriktat och ansvarsfullt

– Vi är övertygade om att ett framåtriktat och ansvarsfullt förhållningssätt inte bara är nödvändigt ur ett hållbarhetsperspektiv, utan också skapar möjligheter och affärsnytta. Särskilt när det kombineras med vårt starka fokus på effektivitet och affärsmässighet, kommenterar Nolatos vd och koncernchef Christer Wahlquist.

I Nolatos själ har koncernens grundläggande affärsprinciper och värderingar samlats i form av affärsidé, vision, vägen till visionen och naturligtvis Nolatos Grundbultar. I skriften finns också Nolatos uppförandekod, den etiska kompass som ska följas av samtliga medarbetare i koncernen liksom av styrelsemedlemmar och andra personer som är engagerade i Nolatos verksamhet.

– Den visar också vad vi förväntar oss av våra leverantörer, konstaterar Christer Wahlquist.

 

Utökad uppförandekod

Uppförandekoden har byggts ut rejält jämfört med den första utgåvan av Nolatos själ 2009. De tidigare separata policyerna rörande miljö, kvalitet och information har integrerats i uppför­andekoden. Den bygger också på Nolatos åtagande inom ramen för FN Global Compact, internationella riktlinjer och konventioner samt standarden för socialt ansvar ISO 26000.

– Vid den här bearbetningen av vår värdeskrift har vi lagt stor vikt vid att verkligen spegla att allt hänger ihop, berättar Christer Wahlquist. Vi skapar en hållbar framtid genom att ta ansvar för hela vår verksamhet, där såväl finansiella som icke-finansiella faktorer samverkar och skapar en helhet som leder oss framåt.

Läs Nolatos själ!

  • Nolatos sjal

    Nolatos själ

Här är några artiklar ur magasinet. Ladda om sidan för att se fler.