Fokus på: Nolatos själ

Nolatos själ

Nolato har en lång tradition av ansvarsfullt företagande, effektivitet och affärsmässighet. I Nolatos själ har koncernens grundläggande affärsprinciper och värderingar samlats.

Nolato har en lång tradition av ansvarsfullt företagande. Det ligger djupt i själen att företaget ska vara en god arbetsgivare, en omtänksam samhällsmedborgare, ta ansvar för sina handlingar och alltid ­tillämpa god affärsetik.

 

Framåtriktat och ansvarsfullt

– Vi är övertygade om att ett framåtriktat och ansvarsfullt förhållningssätt inte bara är nödvändigt ur ett hållbarhetsperspektiv, utan också skapar möjligheter och affärsnytta. Särskilt när det kombineras med vårt starka fokus på effektivitet och affärsmässighet, kommenterar Nolatos vd och koncernchef Christer Wahlquist.

I Nolatos själ har koncernens grundläggande affärsprinciper och värderingar samlats i form av affärsidé, vision, vägen till visionen och naturligtvis Nolatos Grundbultar. I skriften finns också Nolatos uppförandekod, den etiska kompass som ska följas av samtliga medarbetare i koncernen liksom av styrelsemedlemmar och andra personer som är engagerade i Nolatos verksamhet.

– Den visar också vad vi förväntar oss av våra leverantörer, konstaterar Christer Wahlquist.

 

Integrerad uppförandekod

Nolatos policyer rörande miljö, kvalitet och information är integrerade i koncernens uppför­andekod. Den bygger också på Nolatos åtagande inom ramen för FN Global Compact, internationella riktlinjer och konventioner samt standarden för socialt ansvar ISO 26000.

– Vi lägger stor vikt vid att spegla att allt hänger ihop, berättar Christer Wahlquist. Vi skapar en hållbar framtid genom att ta ansvar för hela vår verksamhet, där såväl finansiella som icke-finansiella faktorer samverkar och skapar en helhet som leder oss framåt.

Läs Nolatos själ!

  • Nolatos själ

    Nolatos själ

Mer att läsa