Årsstämma

Årsstämma

Årsstämma 2020 hålls den 4 maj 2020 kl 16.00 i Grevieparken, Grevie.
Valberedning inför årsstämman 2020:

I enlighet med beslut på Nolatos årsstämma den 8 maj 2019, har de fem till röstetalet största aktieägarna vid september månads utgång 2019, utsett följande personer att ingå i Nolatos valberedning inför årsstämman 2020: Henrik Jorlén, ordförande (familjen Jorlén), Gun Boström (familjen Boström), Lovisa Hamrin (familjen Hamrin) och Johan Ståhl (Lannebo Fonder).

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen, kan kontakta valberedningens ordförande Henrik Jorlén, e-post henrik.jorlen@gmail.com eller vanlig post Kommendörsgatan 4, 269 77 Torekov.

 

 

 

 

Information kring tidigare stämmor

Anmälan

Webbanmälan för privatpersoner

Anmälningsblankett med fulllmakt