Namn Christer Wahlquist Namn Per-Ola Holmström Namn Johan Iveberg Namn Jörgen Karlsson Namn Johan Arvidsson
Anställd 1996 Anställd 1995 Anställd 2010 Anställd 1995 Anställd 1994
Befattning Vd och koncernchef sedan februari 2016. Befattning Vice Vd, Chef ekonomi & finans sedan 1995 Befattning Chef för affärsområde Medical Solutions sedan 2016 Befattning Chef för affärsområde Integrated Solutions sedan 2009 Befattning Chef för affärsområde Industrial Solutions sedan 2012 och vd i Nolato Hungary sedan 2008
Född 1971 Född 1964 Född 1969 Född 1965 Född 1969
Utbildning Bergsingenjör MBA Utbildning Civilekonom Utbildning Civilingenjör Utbildning Polymeringenjör Utbildning Civilingenjör
Bakgrund Affärsområdeschef, Vd i koncernbolag Bakgrund Auktoriserad revisor Bakgrund Vd i Nolato MediTech 2010–2017, ledande positioner inom Trelleborg, Akzo Nobel och Perstorp Bakgrund Marknadschef
Vd i koncernbolag
Bakgrund Vd i koncernbolag
Aktieinnehav 31 dec 2019 17.712 B Aktieinnehav 31 dec 2019 15.084 B Aktieinnehav 31 dec 2019 5.500 B Aktieinnehav 31 dec 2019 2.000 B Aktieinnehav 31 dec 2019 10.000 B
Optioner 38.000 (Serie 2) 38.000 (Serie 3) Optioner 19.000 (Serie 2) 19.000 (Serie 3) Optioner 19.000 (Serie 2) 19.000 (Serie 3) Optioner 19.000 (Serie 2) 19.000 (Serie 3) Optioner 19.000 (Serie 2) 19.000 (Serie 3)
Namn Christer Wahlquist Namn Per-Ola Holmström Namn Johan Iveberg
Anställd 1996 Anställd 1995 Anställd 2010
Befattning Vd och koncernchef sedan februari 2016. Befattning Vice Vd, Chef ekonomi & finans sedan 1995 Befattning Chef för affärsområde Medical Solutions sedan 2016
Född 1971 Född 1964 Född 1969
Utbildning Bergsingenjör MBA Utbildning Civilekonom Utbildning Civilingenjör
Bakgrund Affärsområdeschef, Vd i koncernbolag Bakgrund Auktoriserad revisor Bakgrund Vd i Nolato MediTech 2010–2017, ledande positioner inom Trelleborg, Akzo Nobel och Perstorp
Aktieinnehav 31 dec 2019 17.712 B Aktieinnehav 31 dec 2019 15.084 B Aktieinnehav 31 dec 2019 5.500 B
Optioner 38.000 (Serie 2) 38.000 (Serie 3) Optioner 19.000 (Serie 2) 19.000 (Serie 3) Optioner 19.000 (Serie 2) 19.000 (Serie 3)

 
Namn Jörgen Karlsson Namn Johan Arvidsson  
Anställd 1995 Anställd 1994  
Befattning Chef för affärsområde Integrated Solutions sedan 2009 Befattning Chef för affärsområde Industrial Solutions sedan 2012 och vd i Nolato Hungary sedan 2008  
Född 1965 Född 1969  
Utbildning Polymeringenjör Utbildning Civilingenjör  
Bakgrund Marknadschef
Vd i koncernbolag
Bakgrund Vd i koncernbolag  
Aktieinnehav 31 dec 2019 2.000 B Aktieinnehav 31 dec 2019 10.000 B  
Optioner 19.000 (Serie 2) 19.000 (Serie 3) Optioner 19.000 (Serie 2) 19.000 (Serie 3)  
 
Namn Christer Wahlquist
Anställd 1996
Befattning Vd och koncernchef sedan februari 2016.
Född 1971
Utbildning Bergsingenjör MBA
Bakgrund Affärsområdeschef, Vd i koncernbolag
Aktieinnehav 31 dec 2019 17.712 B
Optioner 38.000 (Serie 2) 38.000 (Serie 3)
Namn Per-Ola Holmström
Anställd 1995
Befattning Vice Vd, Chef ekonomi & finans sedan 1995
Född 1964
Utbildning Civilekonom
Bakgrund Auktoriserad revisor
Aktieinnehav 31 dec 2019 15.084 B
Optioner 19.000 (Serie 2) 19.000 (Serie 3)
Namn Johan Iveberg
Anställd 2010
Befattning Chef för affärsområde Medical Solutions sedan 2016
Född 1969
Utbildning Civilingenjör
Bakgrund Vd i Nolato MediTech 2010–2017, ledande positioner inom Trelleborg, Akzo Nobel och Perstorp
Aktieinnehav 31 dec 2019 5.500 B
Optioner 19.000 (Serie 2) 19.000 (Serie 3)
Namn Jörgen Karlsson
Anställd 1995
Befattning Chef för affärsområde Integrated Solutions sedan 2009
Född 1965
Utbildning Polymeringenjör
Bakgrund Marknadschef
Vd i koncernbolag
Aktieinnehav 31 dec 2019 2.000 B
Optioner 19.000 (Serie 2) 19.000 (Serie 3)
Namn Johan Arvidsson
Anställd 1994
Befattning Chef för affärsområde Industrial Solutions sedan 2012 och vd i Nolato Hungary sedan 2008
Född 1969
Utbildning Civilingenjör
Bakgrund Vd i koncernbolag
Aktieinnehav 31 dec 2019 10.000 B
Optioner 19.000 (Serie 2) 19.000 (Serie 3)

Här är några artiklar ur magasinet. Ladda om sidan för att se fler.