Helhetsgrepp när kunden flyttade produktionen av applikator

När ett stort, internationellt läkemedelsföretag flyttade tillverkningen av en vaginalapplikator från en tillverkare i USA till Nolato Medical i Sverige togs ett helhetsgrepp som innebar att produkten fick en nystart.

Ett stort, internationellt läkemedelsföre­tag bad för en tid sedan att ta över tillverkningen av en app­likator för självadministration av vaginal­tabletter. Produkten hade tidigare tillver­kats i USA, vilket var långt ifrån optimalt ur logistisk synvinkel. Det fanns också utrymme för utveckling av konstruktionen för att förenkla produktionen och säker­ställa kvaliteten. 

Samtidigt fanns det egentligen inte något speciellt intresse hos läkemedelsföretaget att ha ensamrätt till applikatorn.

 

Optimerad lösning

– Lösningen blev att vi tog ett helhets­grepp på produkten, berättar Kristian Larsson på Nolato MediTech i Hörby. Vi konstruerade om den och har skapat en optimerad produktionslösning fram till färdigförpackad produkt.

– Vår kund fick ett visst försprång i användandet av den nygamla applikatorn, men nu erbjuder vi den även till andra läkemedelsföretag, kommenterar Kristian Larsson. Vi kan enkelt anpassa designen av applikatorn så att den passar olika storle­kar av vaginaltabletter.

– Vi kan även inline förse den med indi­viduell märkning, logotype och dekor.

 

Helautomatisk process

Vaginalapplikatorn tillverkas i en helauto­matisk, kontinuerlig process, som omfat­tar tvåkomponents formsprutning, appli­cering av dekor, montering av detaljerna, individuell inpackning av den enskilda applikatorn i en plastpåse och samlingsför­packning av flera förpackade applikatorer i en större plastpåse. Hela processen sker i renrum klass 8.

Mer att läsa