Utbyggnad för ökad kapacitet hos Nolato Contour i USA

Även i USA utökar Nolato nu kapaciteten genom att ­bygga ut produktionen med bland annat nya renrum.

Nolatos enhet i USA, Nolato Contour, ligg­er i svenskbygderna sydväst om de stora sjöarna i delstaten Wisconsin, ett stenkast från Minneapolis.

Här har Nolato varit verksamt sedan 2010 med en enhet inom Medical Solutions. Nu byggs fabriken ut för att öka kapaciteten, samtidigt som delar även anpassas för produktion inom hygien­området.

 

Nya renrum

Utbyggnaden omfattar 2.500 kvadratmeter, berättar Mattias Persson, som är affärsutvecklare i Nolato Contour och verksam där sedan Nolato förvärvade fabriken. I den nya delen kommer bland annat att inrymmas två nya renrum, varav ett är reserverat för ny produktion till en av Medical Solutions globala kunder och det andra förbereds för ytterligare expansion.

 

Produktion av hygienprodukter

– Parallellt med nybygget har vi också skapat utrymme i den befintliga fabriken för att starta produktion av hygienprodukter för den amerikanska marknaden åt en kund som Nolato redan tillverkar för i Europa, kommenterar Mattias.

Hygienproduktionen kommer att ske helt separerat från den befintliga medicalproduktionen för att skapa möjligheter till ett effektivt, kundanpassat flöde.

Den nya produktionen kommer att starta under första kvartalet 2019.