Mobiltelefonsektorn är fortfarande en viktig kundgrupp för Nolato, men den får nu sällskap av kunder inom aktivitetsarmband, exklusiva högtalarsystem, uppkopplade smycken, vaporiser heating products och andra konsumentprodukter med integrerad elektronik.

Stark kompetens inom bärbar konsumentelektronik ger nya kunder

Nolato har i tjugo år arbetat med att utveckla och producera avancerade detaljer till produkter inom bärbar konsumentelektronik. Främst har det varit komplicerade sammansatta detaljer till en lång rad av mobiltelefoner, där kunderna har ställt extremt höga krav på utseende och korta ledtider.

Nolatos resa inom mobiltelefonsektorn startade när företaget för 20 år sedan tog över produktionen av plastkomponenter till Ericssons mobiltelefoner. Redan då var kraven på teknikhöjd, kvalitet och kosmetiskt innehåll höga, krav som sedan dess kontinuerligt har stegrats.

– Att ha arbetat så länge med mobiltele­fonsektorns tuffa krav på toleranser och perfekt kosmetiskt utförande, i kombination med extremt korta ledtider, höga volymer och flexibilitet, har gett oss stark kompetens inom bärbar konsumentelektronik. Det menar Patric Mattsson, som har varit med under hela resan och idag är marknads- och försäljningsdirektör inom ­Integrated Solutions. 

 – Vi har optimerat inte bara våra kunskaper och lärt av erfarenheterna utan också byggt upp en teknisk miljö som är perfekt anpassad att erbjuda våra kunder utvecklingsstöd, integrering av elektronik, snabb upprampning och flexibel produktion. Det gör att vi idag har mycket goda förutsättningar att kunna hjälpa kunder även inom andra typer av bärbar konsument­elektronik än mobiltelefoner.

 

Strategisk breddning

Att bredda verksamheten inom affärsområdet till att omfatta även kunder utanför mobiltelefonsektorn har länge varit ett strategiskt mål för Nolato. Främst för att balansera de stora svängningar i omsättning och resultat som den helt projektrelaterade mobiltelefonproduktionen innebär.

Den betydande tillväxten inom området för skärmning av elektromagnetisk interferens (EMI) har de senaste åren bidragit till att dämpa dessa svängningar. Men man har inom Nolatos mobiltelefonverksamhet i Beijing även arbetat hårt för att intressera nya kunder inom andra teknikområden att dra nytta av Nolatos stora kunskap inom produktion av kvalificerad konsument­elektronik. Och nu börjar resultaten av det arbetet synas.

 

Nya produkter utanför telekom

Breddningen har inneburit att fabriken i Beijing idag, förutom med mobiltelefoner, även arbetar med utveckling och produktion av bland annat aktivitetsarmband, exklusiva högtalarsystem, uppkopplade smycken och vaporiser heating products (ett segment inom e-cigaretter).

Det senare är ett helt nytt område. Även om det kanske inte omedelbart känns så, ställer dessa produkter liknande krav på Nolato som en mobiltelefon. Produkterna består av en yttre del med höga krav på kosmetik och kvalitet, såväl för ögat som för handen, och en inre del med integrerad elektronik och höga funktionskrav.

– Vi är dessutom engagerade hela vägen från utveckling till dess att den färdiga produkten ligger i konsumentförpackningen, klar att läggas upp på en butikshylla någonstans i världen. Det är en mix som passar Nolato som handen i handsken, berättar Mattias Bengtsson, som är Senior Product Manager.

 

Svensk-kinesisk fördel

– Även om vi är små jämfört med jättarna i branschen, har vi en stor fördel när det gäller kunder från Europa och Nordamerika som ska skapa något nytt, säger ­Mattias Bengtsson. Vår blandning av svensk och kinesisk kultur gör att vi kan hjälpa kunden, lyssna in och ge förslag till bra lösningar, samtidigt som vi är väldigt bra på att genomföra dem.

– Vi har också en fördel i att vara en flexibel och engagerad organisation, som kan vara ett bollplank för våra kunder när de vet vad de vill göra, men kanske inte riktigt hur.

 

Mer att läsa