Medical Excellence utgör en garanti för att kunderna får sina produkter tillverkade med rätt kvalitet, i rätt tid och enligt rätt specifikationer.

Medical Excellence verktyg för att skapa en verksamhet i världsklass

Begreppet Medical Excellence har nu rullats ut hos alla enheter inom Medical Solutions, med målet att skapa en verksamhet i världsklass.

– Vi har redan en mycket effektiv och kvalitetsorienterad verksamhet inom vårt affärsområde, säger Johan Iveberg, som är chef för Medical Solutions. Men samtidigt har vi växt rejält, både organiskt och genom förvärv, och vill nu säkerställa att alla delar av vår verksamhet har samma fokus på kvalitet, kundvärde, effektivitet, hållbarhet och säkerhet.

 

Ett sätt att förhålla sig till arbetet

I grunden bygger Medical Excellence på de principer och värderingar som tillsammans utgör Nolatos själ och som hela koncernen vilar på. Dessa har sedan byggts på med ytterligare faktorer för att på bästa sätt möta de specifika förutsättningar som finns inom medicinteknik och läkemedel.

– Medical Excellence är egentligen inte ett visst sätt att arbeta, utan mer ett sätt att förhålla sig till arbetet, berättar Glenn Svedberg, som parallellt med sitt jobb som vd för läkemedelsförpackningstillverkaren Nolato Cerbo nu axlar rollen som globalt ansvarig för kvalitet inom hela affärsområdet. 

–  Vi bygger inte bara på fysiska faktorer utan också mycket på mjukare värden som engagemang, hängivenhet och inte minst en vi kan-attityd. Om vi ständigt strävar efter att överträffa våra kunders förväntningar, har vi kommit en lång väg mot målet att säkerställa en långsiktigt hög konkurrenskraft både för våra kunder och oss själva.

 

Ständiga förbättringar

Så är till exempel ett ständigt sökande efter nya och bättre sätt att göra saker på ett viktigt inslag i Medical Excellence. Tillsammans söker medarbetarna att göra det dagliga arbetet ännu mer effektivt, lättare att utföra och allmänt mer tillfredsställande. Det ger alla en bättre förståelse för verksamheten, den stora bilden och individens roll i den.

– Före Medical Excellence så brukade jag helt enkelt acceptera problem och begränsningar, berättar tekniksamordnaren Michal Al-Assaf. Idag ser jag möjligheter till förbättringar överallt, det är som ett hjul som hela tiden snurrar och som får ny energi genom positiva resultat varje dag.

 

Engagemang viktig del

Just medarbetarnas engagemang är nog en av de viktigaste ingredienserna i Medical Excellence. Deras kunskaper, färdigheter, vilja till lärande och anpassningsförmåga är värdefulla när det gäller ständiga förbättringar.

– Arbetsledningen söker att lösa problem genom aktiv närvaro på den plats där värdet uppstår, inte på sin kammare, på­­pekar Glenn Svedberg. Genom att de är synliga och tillgängliga får vi ett stöttande ledarskap, som involverar medarbet­arna och genererar en kultur av transparens, ömsesidigt förtroende, teamwork och ständigt lärande.

 

En garanti till kunderna

Medical Excellence-systemet utgör också en garanti för att kunderna får sina produkter tillverkade med rätt kvalitet, i rätt tid och enligt rätt specifikationer. Nyckeltal för säkerhet, kvalitet, service och effektivitet mäts kontinuerligt. Inte bara för att följa upp det ständigt pågående förbättringsarbetet utan också för att säkerställa att verksamheten följer lagar, regelverk och standarder samt uppfyller principerna inom lean manufacturing och good manufacturing practice (GMP).

 

Miljöhänsyn givet inslag

Som en del i åtagandet kring Medical Excellence ligger även att ta ansvar för en hållbar utveckling genom att minska både verksamhetens och produkternas miljöpåverkan.

I alla processer är miljöhänsyn ett givet inslag för att minska utsläpp till luft och vatten, samt för att minimera avfall och förbrukning av vatten, energi och andra naturresurser.

– Egentligen är inget av det här konstigt, vi har inte uppfunnit hjulet, konstaterar Johan Iveberg. Men vi har satt allt i ett samverkande system, där alla jobbar tillsammans, mot samma mål och gemensamt bidrar till att uppnå vår vision att bedriva en verksamhet i världsklass.

Medical Excellence brochure

Läs eller ladda ner broschyren om Medical Excellence (på engelska)

Mer att läsa