Optimerad design och konstruktion skapar effektiv produktionslösning för Scania

Efter tio års utvecklingsarbete och 20 miljarder kronor i projektkostnader presenterade Scania i augusti 2016 sitt nya lastbilsprogram. Ett program med nya hytter, ny teknik, nya tjänster och nya insikter. Och med Nolato som leverantör av mer än 70 olika artiklar till de nya hytterna.

Scanias nya lastbilsprogram, det första på tjugo år, är den största satsningen ­Scania har gjort under sin 125-åriga historia. Efter tio års utvecklingsarbete, 20 miljarder kronor i projektkostnader och drygt 1 miljon körda mil under utprovningarna, har nu den globala lanseringen inletts.

Inledningsvis ligger fokus på fordon och tjänster inom fjärrtrafik, men fler valmöjligheter introduceras fortlöpande i takt med att fler av Scanias fabriker ställs om för den nya produktionen.

Under utvecklingsarbetet har Scania haft ett starkt fokus på kundernas lönsamhet. Ett exempel är att man utlovar en sänkning av bränsleförbrukningen med minst 5 procent. De nya lastbilarna har tagits emot väl och fjärrtransportserien har redan vunnit den prestigefyllda utmärkelsen ”International Truck of the Year 2017” för sin förarkomfort, säkerhet och totalekonomi.

 

Levererar till de nya hytterna

Mest påtagligt i det nya programmet är de nya hytterna, där Nolato Gota i Götene har fått förtroendet att leverera en mängd artiklar till de nu presenterade R- och S-hytterna. Och där fler artiklar tillkommer allteftersom övriga hytter går i produktion hos Scania runt om i världen. Totalt handlar det om mer än 70 artiklar.

– För vår del började arbetet med projektet under 2013 med leverantörsrevi­sioner och ett omfattande ­offertarbete, kommenterar Andreas Pettersson på Nolato Gota. Nu när vi har börjat ­själva produktionen levereras merparten av artiklarna direkt till Scanias sammansättningsfabriker, medan vi för andra artiklar är av Scania anvisad leverantör till deras Tier 1-leverantörer.

Under arbetet med att ta fram de nya artiklarna till Scania har Nolato haft sex projektledare och ett tiotal produktionstekniker engagerade.

– Vi levererar alltifrån små artiklar till mycket stora och dessutom i flera olika material, vilket gör att de flesta produktionsgrupperna i fabriken är involverade i projektet, konstaterar Andreas Pettersson.

 

Breda kontaktytor

Vi har också breda kontaktytor med kunden, med effektiv direktkontakt mellan våra och Scanias enheter inom inköp, kvalitet, projekt, produktion och logistik.

– Eftersom Scania kopplade in oss på ett tidigt stadium har vi aktivt kunnat stötta kunden med förbättringsförslag, både vad det gäller konstruktionen av de enskilda artiklarna och vilket material som skulle användas för bästa resultat.

– Målsättningen har varit att optimera design och konstruktion för att kunna skapa en så effektiv produktionslösning som möjligt för Scania, såväl ekonomiskt som kvalitetsmässigt, avslutar Andreas Pettersson.

Mer att läsa