Nolato hållbarhet

Plast är fantastiskt – men det ska användas rätt och inte hamna i havet!

Plast är ofta klimatsmart och sparar energi. Genom att de ersätter metaller och andra tunga material i fordons- och flygindustrin minskar vikten och bränsleförbrukningen och därmed utsläppen av kol­dioxid. Inom byggindustrin används plast­er som isoleringsmaterial vilket är positivt ur energisynpunkt. Plaster som förpackningsmaterial i detalj­handeln bidrar till minskad vikt och minskad bränsleförbrukning. Samtidigt minskar de också mat­svinnet genom att hålla maten hållbar längre.

Men det finns tyvärr en annan sida av myntet och plasterna förknippas med ett antal miljö­problem. Ett är att plaster kan innehålla farliga tillsatser som kan skada människor och miljö. Ett annat att huvuddelen av plasten tillverkas från fossil råolja – en råvara som inte är förnybar och som ger negativ klimatpåverkan. 

Ett miljö­problem som aktualiserats under senare år är nedskräpningen i haven. Det orsakas framförallt av plast som används till konsumtionsprodukter med kort livslängd i länder med dåligt utvecklade system för insamling och återvinning. Stora mängder plastskräp hamnar i havet där nedbrytningen kan ta hundratals år.

 

Hur ser då Nolato på plasterna i förhållande till miljön? 

Vi frågar Torbjörn Brorson, som är Nolatos chef för hållbar utveckling:

– Vi delar bilden att plaster har både positiva och negativa egenskaper ur miljö­synpunkt. Nolato använder i storleksordningen 40.000 ton plast per år och i vårt produktsortiment finns både lång- och kortlivade produkter.

– Långlivade produkter används exempelvis i fordon, mobiltelefoner, hushållsmaskiner och medicintekniska produkter. I många fall finns fungerande system för insamling och återvinning av plasten i sådana produkter.

– Kortlivade plastprodukter utgörs bland annat av läkemedelsförpackningar och engångsprodukter inom sjukvården. En hel del av dessa produkter återvinns men man kan inte utesluta att vissa hamnar som skräp i miljön.

 

Vad gör Nolato för att minska plasternas miljöpåverkan?

– Vi har genomfört åtgärder för att minska eller helt fasa ut användningen av farliga tillsatser i plasten.  

– Vi strävar också efter att minska andel­en fossil råvara i produkten. Vi har exempelvis utvecklat läkemedelsförpackningar där minskad vikt ger både miljö­nytta och minskade kostnader. Att öka innehållet av fyllnadsmaterialet krita är också en lösning som tillämpas i flera produkter.

 

Hur intresserade är kunderna av miljöanpassade plaster?

– Vi använder omkring 600 ton återvunnen plast per år och arbetar aktivt med att öka detta. Vi ser också ett ökat intresse hos kunderna för våra miljöanpassade plaster. Ett uttalat intresse finns till exempel inom bilindustrin. Där har vi en större kund som har satt upp som mål att 2025 ska alla nya fordon innehålla 25 procent återvunna plaster.

– Det finns också växande intresse hos kunder inom hygien- och möbelbranschen. Vi har ett antal på­gående eller påbörjade projekt med sådana kunder.

– Inom läkemedel och medicinteknik är intresset svalare. Något som säkert hänger samman med att det är kostsamt och komplicerat att registrera förändringar i de ­tekniska specifikationerna hos läkemedelsmyndigheterna.

Mer att läsa