Patrik Ingvarsson och Anders Nilsson är experter på virtuella prototyper hos Medical Solutions.

Virtuella prototyper spar tid, pengar – och liv

Med digitaliseringen har det följt många buzzwords. Ett begrepp att lägga på minnet är virtuella prototyper, något som skapar helt nya möjligheter för företag inom medtech att spara både tid och pengar.

En virtuell prototyp är den digitala motsvarigheten till en ny komponent. Istället för att skapas i den verkliga världen skapas den virtuella prototypen direkt i datorn, redo att testas i en virtuell värld. 

I jämförelse med en vanlig CAD-modell är den virtuella prototypen mycket mer kraftfull eftersom den tar hänsyn till allt det som händer med materialet i komponenten när den ”tillverkas.” 

 

Testa direkt i datorn

När den virtuella komponenten monteras i en färdig virtuell produkt blir det möjligt att starta testningen direkt. Då blir också fördelarna med den virtuella prototypen uppenbara. 

– Vill du se hur många gånger du kan tappa den här insulinpennan med sin nya komponent innan den gör sönder? Testa direkt i datorn! säger Anders Nilsson, Principal Engineer på Medical Solutions Technical Design Center, TDC. 

– Du kan enkelt simulera tusentals fall med digital ”gravitation” på ett ”hårt” underlag. Redan i början av ett nytt projekt får du insikter om hur komponenten kommer att bete sig i den färdiga produkten. Föreställ dig vad detta innebär för kortade utvecklingstider och kvaliteten på nya komponenter och produkter framöver.

 

Helt rätt – direkt

Anders Nilsson har lång erfarenhet från prototyptillverkning inom den medicintekniska världen. Det har övertygat honom om betydelsen att göra rätt redan från början i ett projekt. 

– Ju tidigare i processen du kan identifiera en svårighet och rätta till den, desto mer tid och pengar kan du spara. Virtuella prototyper är oerhört effektiva för att minimera risken för extrakostnader och förseningar.

 

Fördel för verkliga människor

Styrkan hos Medical Solutions tekniska centrum är kunskapen att bygga in erfarenheter i den virtuella världen och på så sätt kombinera erfarenheterna från verkliga prototyper och verklig produktion med den digitala världen. 

– Det är vår fördel, konstaterar Patrik, eftersom vi kan kombinera det bästa från den digitala världen med erfarenheterna från verklig prototyptillverkning och produktion.
Drivkrafterna är inte bara de affärsmässiga kraven på kortade ledtider och lägre kostnader. Det är också vetskapen om att nya bättre produkter kan lanseras fortare och att det kan vara den avgörande skillnaden för patienten – verkliga människor, verkliga liv, längre och med högre livskvalitet tack vare virtuella prototyper.

 

Mer att läsa