Fokus på: Information till investerare

Aktuellt för investerare

Aktien och ägarna

Nolatos B-aktier listas på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Large Cap-företag inom sektorn Industrials.

Aktiens utveckling

Största ägarna

Totalavkastning & utdelning

Insynshandel

Analytiker som följer

Verkställande direktörens anförande vid stämman

Se och hör Christer Wahlquists anförande vid årsstämman 8 maj 2019.  Klicka på bilden för att starta videon.

Kapitalmarknadsdagen i Hörby 2019

Matnyttigt för investerare

Mer att läsa

Nolato Magasin nov 2017

Nolato Magasin 28

Nolato Magasin nr 29 svenska

Nolato Magasin nr 29 November 2018

Broschyren Nolatos själ

Nolatos själ

Nolato corporate governance report 2018

Bolagsstyrningsrapport 2018

Hållbarhetsredovisning 2018

Nolatos hållbarhetsredovisning 2018

Nolato årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018