Fokus på: Information till investerare

Aktuellt för investerare

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2019: 10 februari 2020
Årsredovisning för 2019: 3 april 2020

Se hela kalendern

 

Håll dig informerad!

Prenumerera på våra pressmeddelanden.

Aktien och ägarna

Nolatos B-aktier listas på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Large Cap-företag inom sektorn Industrials.

Aktiens utveckling

Största ägarna

Totalavkastning & utdelning

Insynshandel

Analytiker som följer

Verkställande direktörens anförande vid stämman

Se och hör Christer Wahlquists anförande vid årsstämman 8 maj 2019.  Klicka på bilden för att starta videon.

Kapitalmarknadsdagen i Hörby 2019

Matnyttigt för investerare

Mer att läsa

Nolato Magasin nr 29 svenska

Nolato Magasin nr 29

Nolato Magasin nr 30

Nolato Magasin nr 30

Broschyren Nolatos själ

Nolatos själ

Nolato corporate governance report 2018

Bolagsstyrningsrapport 2018

Hållbarhetsredovisning 2018

Nolatos hållbarhetsredovisning 2018

Nolato årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018