Fokus på: Affären

Nolatos affärsidé och affärsmodell

Nolatos affär är att utveckla och tillverka framförallt kundunika produkter men även inom vissa områden standardprodukter i polymera material som plast, silikon och TPE. Våra kunder återfinns inom medicinteknik, läkemedel, konsumentelektronik, telekom, fordon och andra utvalda industriella sektorer.

Affärsidé

  • Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produkter och system till ledande kunder inom väl definierade marknadsområden.
  • Genom lång erfarenhet, gediget material- och processkunnande, tidig medverkan i kundernas projekt, kvalificerad projektstyrning och god kunskap om varje enskild kunds förutsättningar, är Nolato en effektiv och innovativ samarbetspartner.

Att vara en högteknologisk utvecklare är centralt för Nolato. Kunden kommer till oss med en idé och kanske en första skiss på ofta avancerade produkter som ska lanseras på kundens marknader. Med vår medverkan i ett tidigt utvecklingsskede kan vi bidra till en funktionell och kostnadseffektiv produkt färdig att produceras.

Grunden för vår verksamhet är polymera produkter och system. Den djupa kunskapen inom material som plast, silikon och TPE har funnits med sedan företaget grundades 1938. Ett gediget material- och process­kunnande som gör oss unika på marknaden.

Erfarenhet, gediget material- och processkunnande, tidig medverkan i kundernas projekt, kvalificerad projektstyrning och god kunskap om kunden och dennes marknad – allt detta förenar de tre affärsområdena inom Nolato och ger kunden en trygghet i leveransen. Vår framgång baseras på djupa och långvariga kundrelationer, där vi utmanar kunden och ständigt strävar efter att göra arbetet lite bättre. För Nolato är det också självklart att bedriva ett ansvarsfullt företagande – där vi ska arbeta för att minimera verksamhetens negativa påverkan samtidigt som vi maximerar dess positiva påverkan. 

 

Affärsmodell

Vår affärsmodell bygger på omfattande insikt om kundens behov och önskningar, vår vision och våra finansiella mål vilka sammantaget skapar trygga arbetsplatser för våra medarbetare och genererar bestående värde för våra ägare.

 

Intäktsmodell

Nolatos intäkter genereras i huvudsak av kunders produktionsuppdrag. Tillverkning och leverans av produkten sker i enlighet med kundens beställning och övriga önskemål, och därefter faktureras kunden. Vår tillverkning bygger på korta produktions- och genomloppstider, vilket innebär en låg risk­exponering för lagerhållning och inkurans.

En viktig del i Nolatos värdeskapande för kunder och ägare är förmågan att i ett tidigt skede av produktens utveckling tillföra gedigen kompetens i ledande teknologier, design och kvalificerad projektledning.

 

Kundunika produkter

Det är kundernas krav och behov som är utgångspunkten för all Nolatos utveckling av produkter. Genom att lägga till vår kompetens om avancerade teknologier och kostnadseffektiv tillverkning kan vi skapa kundunika produkter och lösningar. Vi finns vid kundens sida hela vägen från koncept­utveckling till högvolymproduktion.

 

Standardprodukter

Det standardsortiment av egna produkter som Nolato utvecklar och tillverkar utgörs till exempel av läkemedelsförpackningar, laboratorieprodukter samt process- och material­lösningar för skärmning och värmeavledning av elektronik.

 

Investeringsunderlag

Vår affärsidé och affärsmodell

Vår vision och vägen dit

Vår strategiska inriktning

Vår föränderliga omvärld

Vill du veta mer?

Photo Per-Ola Holmström
Vice vd, finansdirektör Per-Ola Holmström +46705 763340 per-ola.holmstrom@nolato.com