Utdelning

Nolatos utdelningspolicy

Styrelsen har för avsikt att varje år föreslå en utdelning som överstiger 50 procent av resultatet efter skatt, med beaktande av Nolatos långsiktiga utvecklingsmöjligheter, finansiella ställning och investeringsbehov.

 

År Handelsdag exkl. utdelning Utdelning
Kommentar
2018 2019-05-09 14,00 Ordinarie
2017 2018-04-25 12,50 Ordinarie
2016 2017-04-27 10,50 Ordinarie
2015 2016-04-29 10 Ordinarie
2014 2015-04-30 8,50 Ordinarie
2013 2014-04-29 4 Extra
2013 2014-04-29 4 Ordinarie
2012 2013-04-26 2,50 Extra
2012 2013-04-26 3,50 Ordinarie
2011 2012-04-25 2 Extra
2011 2012-04-25 3 Ordinarie
2010 2011-04-28 3 Extra
2010 2011-04-28 3 Ordinarie
2009 2010-04-29 3 Ordinarie
2008 2009-04-28 2,75 Ordinarie
2007 2008-04-29 3 Ordinarie
2006 2007-04-26 2,40 Ordinarie
2005 2006-04-28 2,40 Ordinarie
2004 2005-04-28 1,75 Ordinarie
2003 2004-04-29 0,80 Ordinarie
2002 2003-05-06 0,50 Ordinarie