Fokus på: Nolatos omvärld

Kundens utmaningar och möjligheter är också våra

Globalisering, digitalisering, krav på ansvarsfullt företagande och knivskarp konkurrens är alla exempel på starka drivkrafter som ständigt ändrar spelplanen för Nolatos kunder. Som högteknologisk innovativ partner är vår uppgift att tillsammans med våra kunder omvandla varje utmaning till en konkurrenskraftig affärsmöjlighet.

Att möta de krav som de stora globala megatrenderna tillsammans med allt snabbare produktcykler och förändrade konsumentbeteenden ställer, är affärskritiskt för våra kunder. En effekt blir att de nu i allt högre grad behöver värna och fokusera på sin egen kärnverksamhet. En vanlig lösning är att outsourca delar av verksamheten till underleverantörer och partnerföretag. Kraven på snabbhet till marknaden skruvas upp i takt med den snabba teknikutvecklingen och det ständigt förändrade konsumentbeteendet. De allt kortare livscyklerna för produkter måste mötas med både parallella utvecklingsprojekt och effektiva produktionsprocesser. Allmän prispress tillsammans med att ständigt nya aktörer dyker upp på marknaden understryker kravet på konkurrenskraftiga och differentierade produkter för att stärka marknadspositionen. 

Att bedriva ett hållbart och ansvarsfullt företagande är numera en hygienfaktor. Det leder i sin tur till att våra kunder förväntas hantera sin värdekedja på ett sådant sätt att verksamhetens positiva påverkan maximeras, samtidigt som dess negativa påverkan minimeras. 

 

Nolato är väl positionerat för att fånga upp kundernas behov

För Nolato innebär det en möjlighet att ta en tydlig roll som global leverantör och högteknologisk partner. Vi tar den genom att fånga upp utvecklingsbehov tidigt i kundens utvecklingsprocess och som samarbetspartner höja innovationsgraden. Vår förmåga att leverera integrerade lösningar, antingen delsystem eller färdiga produkter, bidrar till att förenkla och korta kundens logistikkedja. Vår globala närvaro gör det möjligt att möta kundens behov av att effektivisera time-to-market för nya produkter och kostnadseffektiv produktion närmare slutkund för kortare ledtider. 

Dessutom, ett hållbart och ansvarsfullt företagande är utgångspunkt för allt Nolato gör. Det handlar om att på alla sätt möta förväntningarna, både på oss och på våra kunder, om hög affärsetik och transparens, och att driva en produktutveckling och produktion som bidrar till en mer hållbar framtid. 

Starka trender som driver förändring

Nolato EMI Worldwide Solutions

Kundernas främsta utmaningar

 

 • Time-to-market
  Kraven på snabbhet till marknaden skruvas upp i takt med snabb teknikutveckling och ett ständigt förändrat konsumentbeteende. Allt kortare livscykler för produkter måste mötas med både parallella utvecklingsprojekt och effektiva produktionsprocesser.
 • Fokus på kärnverksamheten
  Det snabba tempot gör att kunderna i allt högre grad behöver värna och fokusera på den egna kärnverksamheten. Att outsourca delar av verksamheten till underleverantörer och partnerföretag är ett sätt att möta utmaningen.
 • Internet of Things (IoT)
  När inbyggd elektronik och internetuppkoppling (IoT) i snabb takt nu integreras i produkter ökar också behovet av såväl skärmning som värmeavledning inom helt nya områden.
 • Konkurrenskraft
  Allmän prispress tillsammans med att ständigt nya aktörer dyker upp på marknaden understryker kravet på konkurrenskraftiga och differentierade produkter för att stärka marknadspositionen.
 • Ansvarsfullt företagande
  Allt högre förväntningar på ett aktivt hållbarhetsarbete som innebär ett ansvarsfullt företagande vad gäller såväl miljöfrågor, som sociala och affärsetiska frågor.

Nolatos respons

 
 • Global plattform och nära kundrelationer med globala kunder i växande segment
  Som global aktör med lokal närvaro är Nolato väl positionerad för att fånga kundernas behov av att kunna leverera integrerade lösningar, som möter deras krav på korta ledtider och effektiv time-to-market för nya produkter.
 • Innovativ och effektiv produktutveckling i takt med teknikskiften
  Djup teknisk kompetens, nära involvering i och förståelse för kundens affärsverksamhet ger Nolato en unik förmåga att tidigt identifiera utvecklingsbehov med möjlighet att höja innovationsgraden, liksom att förenkla och effektivisera kundens produktionsprocess och logistikkedja. Därtill ambitionen att öka graden av förnybart/återvunnet material tillsammans med en design som underlättar för produkten att ingå i ett hållbart kretslopp för att på sätt bidra till en cirkulär ekonomi.
 • Möta förväntningar på ett hållbart företagande
  Ett hållbart och ansvarsfullt företagande är utgångspunkten för allt Nolato gör och centralt i den långsiktiga strategin för att skapa hållbar tillväxt och värde för kunderna. Därtill gäller ett proaktivt arbete med att hantera Nolatos väsentliga hållbarhetsfrågor samtidigt som nya affärsmöjligheter i kraft av ”grönare” produkter och lösningar ständigt skapas.
Världen

Investeringsunderlag

Vår affärsidé och affärsmodell

Vår vision och vägen dit

Vår strategiska inriktning

Vår föränderliga omvärld

Här är några artiklar ur magasinet. Ladda om sidan för att se fler.