Fokus på: Nolatos omvärld

Kundens utmaningar och möjligheter är också våra

Globalisering, digitalisering, krav på ansvarsfullt företagande och knivskarp konkurrens är alla exempel på starka drivkrafter som ständigt ändrar spelplanen för Nolatos kunder. Som högteknologisk innovativ partner är vår uppgift att tillsammans med våra kunder omvandla varje utmaning till en konkurrenskraftig affärsmöjlighet.

Att möta de krav som de stora globala megatrenderna tillsammans med allt snabbare produktcykler och förändrade konsumentbeteenden ställer, är affärskritiskt för våra kunder. En effekt blir att de nu i allt högre grad behöver värna och fokusera på sin egen kärnverksamhet. En vanlig lösning är att outsourca delar av verksamheten till underleverantörer och partnerföretag. Kraven på snabbhet till marknaden skruvas upp i takt med den snabba teknikutvecklingen och det ständigt förändrade konsumentbeteendet. De allt kortare livscyklerna för produkter måste mötas med både parallella utvecklingsprojekt och effektiva produktionsprocesser. Allmän prispress tillsammans med att ständigt nya aktörer dyker upp på marknaden understryker kravet på konkurrenskraftiga och differentierade produkter för att stärka marknadspositionen. 

Att bedriva ett hållbart och ansvarsfullt företagande är numera en hygienfaktor. Det leder i sin tur till att våra kunder förväntas hantera sin värdekedja på ett sådant sätt att verksamhetens positiva påverkan maximeras, samtidigt som dess negativa påverkan minimeras. 

 

Nolato är väl positionerat för att fånga upp kundernas behov

För Nolato innebär det en möjlighet att ta en tydlig roll som global leverantör och högteknologisk partner. Vi tar den genom att fånga upp utvecklingsbehov tidigt i kundens utvecklingsprocess och som samarbetspartner höja innovationsgraden. Vår förmåga att leverera integrerade lösningar, antingen delsystem eller färdiga produkter, bidrar till att förenkla och korta kundens logistikkedja. Vår globala närvaro gör det möjligt att möta kundens behov av att effektivisera time-to-market för nya produkter och kostnadseffektiv produktion närmare slutkund för kortare ledtider. 

Dessutom, ett hållbart och ansvarsfullt företagande är utgångspunkt för allt Nolato gör. Det handlar om att på alla sätt möta förväntningarna, både på oss och på våra kunder, om hög affärsetik och transparens, och att driva en produktutveckling och produktion som bidrar till en mer hållbar framtid. 

Tabell föränderlig omvärld
En ständigt föränderlig omvärld ger Nolato nya affärsmöjligheter liksom möjlighet att utveckla våra kundrelationer. Verksamheten har på många områden avancerat från en position som kontraktstillverkare till en roll som högteknologisk partner till våra kunder. 
Världen

Investeringsunderlag

Vår affärsidé och affärsmodell

Vår vision och vägen dit

Vår strategiska inriktning

Vår föränderliga omvärld