Nolato expanderar i Ungern

13-10-24 13:00 - Regulatorisk

Nolato bygger ut sin ungerska produktionsenhet med ytterligare 3.700 kvadratmeter för att skapa utrymme för expansion. Enheten producerar för kunder inom både Nolato Medical och Nolato Industrial.

– Vår verksamhet i Ungern har växt rejält de senaste åren och vi behöver öka resurserna för att även framöver kunna uppfylla kundernas önskemål om produktion, kommenterar Nolatos koncernchef Hans Porat. Genom utbyggnaden skapas också ännu bättre förutsättningar för effektiv produktion.

Utbyggnaden beräknas kunna tas i drift under senare delen av 2014.

Nolatos rapport för nio månader 2013 publiceras idag kl 14.30.

---------
För ytterligare information kontakta:
Hans Porat, VD och koncernchef, 0705 517550

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produkter till ledande kunder inom bland annat medicinteknik, telekom, hygien, fordon och andra utvalda industri­segment. B-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

Nolato är ett MidCap-företag i sektorn Industrials.

Informationen är sådan som Nolato AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 oktober 2013 kl 13.00. www.nolato.se

Prenumerera på investerarinfo

Jag vill prenumerera på:

Din e-postadress lagras av Cision, som skickar ut den önskade informationen. Adressen kommer inte att användas för något annat ändamål.