Ökat resultat och starkt kassaflöde

15-04-29 14:30 - Regulatorisk
I dagens delårsrapport för första kvartalet 2015 redovisar Nolato ökat resultat och starkt kassaflöde.

• Omsättningen ökade med 15 procent till 1.073 mkr (932)
• Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 123 mkr (94)
• Stark EBITA-marginal om 11,5 procent (10,1)
• Resultat efter skatt uppgick till 93 mkr (67)
• Resultat per aktie var 3,54 kr (2,55)
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till 104 mkr (17)

– Våra affärsområden gick bra och jämfört med första kvartalet 2014 ökade samtliga såväl omsättning som resultat, kommenterar Nolatos koncernchef Hans Porat.

Nolato Medicals omsättning uppgick till 344 mkr (326) och EBITA-resultatet till 46 mkr (45). EBITA-marginalen uppgick till 13,4 procent (13,8).

– Volymerna har varit fortsatt lägre för packaging i östra Europa, samtidigt som prisjusteringar till följd av lägre råmaterialpriser har påverkat omsättningen negativt med närmare två procentenheter, konstaterar Hans Porat. Övriga segment har varit stabila. Inom utvecklingsverksamheten (TDC) har vi haft hög aktivitet och god projektbeläggning.

Nolato Telecoms omsättning ökade till 418 mkr (320). EBITA-resultatet fördubblades till 47 mkr (23) och EBITA-marginalen ökade till 11,2 procent (7,2).

– Efter det extraordinärt starka fjärde kvartalet 2014 är volymerna på lägre nivå, samtidigt som verksamheten inom EMC-området har fortsatt att utvecklas positivt, säger Hans Porat. Nolato Telecoms innovationsförmåga uppmärksammades under perioden på elektronikmässorna CES i Las Vegas och Mobile World Congress i Barcelona.

Nolato Industrials omsättning ökade till 312 mkr (286) och EBITA-resultatet till 34 mkr (31). EBITA-­marginalen uppgick till 10,9 procent (10,8).

– Efterfrågan inom fordonssegmentet har varit god, samtidigt som affärsområdets ökande marknadsandelar har givit positiv effekt. Investeringar i kapacitet samt uppstarter av nya projekt pågår, säger Hans Porat.

Kassaflödet, som har påverkats av det goda resultatet samt av ett lägre behov av rörelsekapital, uppgick efter investeringsverksamheten till 104 mkr (17). Den finansiella nettotillgången uppgick till 192 mkr (133) och soliditeten till 54 procent (54).

---------
För ytterligare information kontakta:
Hans Porat, VD och koncernchef, 0705 517550
Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolato­aktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Mid Cap-företag i sektorn Industrials.

Informationen är sådan som Nolato AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2015 kl 14.30.

www.nolato.se

Prenumerera på investerarinfo

Jag vill prenumerera på:

Din e-postadress lagras av Cision, som skickar ut den önskade informationen. Adressen kommer inte att användas för något annat ändamål.