Nolatos årsstämma 2013

13-04-25 19:00 - Regulatorisk

Nolato har under torsdagen hållit årsstämma.

Utdelning:
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att dela ut 6,00 kr per aktie, var­av 3,50 kr ordinarie utdelning och 2,50 kr som extrautdelning. Avstämningsdag är tisdag den 30 april 2013 och utdelningen kommer att skickas ut från Euroclear Sweden måndagen den 6 maj 2013.

Styrelse:
Stämman omvalde styrelseledamöterna Fredrik Arp, Henrik Jorlén, Anna Malm Bernsten, Erik Paulsson, Hans Porat och Lars-Åke Rydh. Till ny ledamot valdes Sven Boström Svensson. Fredrik Arp omvaldes som styrelseordförande. Stämman tog beslut om styrelsearvode enligt valberedningens förslag.

Revisor:
Som revisor omvaldes aukt. rev. Alf Svensson och som revisorssuppleant aukt. rev. Camilla Alm Andersson.

Valberedning:
Stämman beslöt att bolaget ska ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fem till röstetalet största aktieägarna vid september månads utgång. Namnen på de fem ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart de utsetts, men senast sex månader före årsstämman 2014.

Ansvarsfrihet:
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

Koncernchefens anförande kommer att återges på www.nolato.se

Prenumerera på investerarinfo

Jag vill prenumerera på:









Din e-postadress lagras av Cision, som skickar ut den önskade informationen. Adressen kommer inte att användas för något annat ändamål.