Nolato får behålla ”High-Tech” status och gällande skattesats i Kina

11-12-06 14:00 - Regulatorisk
Nolato har erhållit ett positivt beslut om fortsatt ”High-Tech” status för verksamhetsåren 2011-2013 och behåller därmed en inkomstskattesats på 15 procent i Kina även under dessa år. Därmed är redovisad skattekostnad under 2011 i linje med beslutet.

Nolato har under perioden 2008-2010 haft så kallad ”High-Tech” status i Kina, vilket medfört en inkomstskattesats på 15 procent. Detta kan jämföras med den normala skattesatsen på 25 procent för företag i Kina.

I slutet av 2010 ansökte Nolato om en förlängning av ”High-Tech” status­en för perioden 2011-2013. Ansökningshandlingarna har granskats av kinesisk skattemyndighet under 2011.

Under 2011 har Nolato redovisat en skattekostnad för koncernen baserad på att förnyad ”High-Tech” status kommer att erhållas, dvs baserad på en skattesats om 15 procent i Kina.

Prenumerera på investerarinfo

Jag vill prenumerera på:

Din e-postadress lagras av Cision, som skickar ut den önskade informationen. Adressen kommer inte att användas för något annat ändamål.