Nolato renodlar och avyttrar verksamheten i Sunne

13-11-04 08:10 - Regulatorisk
Nolatokoncernen har beslutat att avyttra dotterbolaget Nolato Sunne AB till ett intressebolag inom Per Vannesjö Industri AB.

– Nolato Sunne är helt inriktat på produktion av gummiprodukter, vilket bolaget är ensamt om i koncernen. Avyttringen är ett led i vår fokusering på utveckling och tillverkning av produkter i plast, silikon och TPE, kommenterar Johan Arvidsson, som är chef för affärsområde Nolato Industrial.

Nolato Sunne har 95 anställda i Sunne och omsätter cirka 130 mkr. Köparen tar över verksamheten från och med 1 november 2013. Köpeskillingen är 22,5 mkr och transaktionen beräknas ge en mindre realisationsförlust i fjärde kvartalet.

---------
För ytterligare information kontakta:
Hans Porat, VD och koncernchef, 0705 517550
Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produkter till ledande kunder inom medicinteknik, telekom, hygien, fordon och andra utvalda industri­segment.

B-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Nolato är ett MidCap-företag i sektorn Industrials.

Informationen är sådan som Nolato AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 november 2013 kl 8.10.

www.nolato.se

Prenumerera på investerarinfo

Jag vill prenumerera på:

Din e-postadress lagras av Cision, som skickar ut den önskade informationen. Adressen kommer inte att användas för något annat ändamål.