Stark omsättnings- och resultatutveckling

12-10-24 14:30 - Regulatorisk

Nolato redovisar i dagens delårsrapport för tredje kvartalet 2012 en stark utveckling av såväl omsättning som resultat. Koncernens omsättning ökade med 39 procent till 999 mkr (718), rörelseresultatet (EBITA) ökade till 84 mkr (54) och resultatet per aktie ökade till 1,98 kr (1,37).

- Det är mycket glädjande att vår starka utveckling har fortsatt under tredje kvartalet, säger Nolatos koncernchef Hans Porat.

Affärsområde Nolato Medical ökade omsättningen med 31 procent till 288 mkr (220). Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 32 mkr (25) och EBITA-marginalen uppgick till 11,1 procent (11,4). Det nyförvärvade brittiska bolaget, Nolato Jaycare, har konsoliderats från 1 april och svarade i kvartalet för 67 mkr av affärsområdets omsättning.

- Nolato Medicals produktförsäljning har utvecklats i linje med marknaden, medan den projektrelaterade omsättningen var fortsatt låg, konstaterar Hans Porat. Den under våren förvärvade brittiska enheten utvecklas enligt plan.

Affärsområde Nolato Telecoms omsättning fördubblades till 444 mkr (220). Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 35 mkr (7) och EBITA-marginalen till 7,9 procent (2,3 exkl. engångsposter).

- Efterfrågan på den nya produktportföljen har varit fortsatt mycket stark, kommenterar Hans Porat. Lageruppbyggnad har dessutom skett hos kunderna inför de kinesiska helgdagarna i början av fjärde kvartalet.

Affärsområde Nolato Industrials omsättning uppgick till 268 mkr (279). Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 24 mkr (26) och EBITA-marginalen till 9,0 procent (9,3).

- Under slutet av kvartalet noterade vi en konjunkturell avmattning för ett flertal av segmenten inom affärsområdet, konstaterar Hans Porat.

Nolatos finansiella ställning är fortsatt stark. Nettoskulden uppgick vid utgången av kvartalet till 286 mkr (66) och soliditeten till 45 procent (52). Nettoskulden har ökat till följd av finansiering av förvärvet samt ökat rörelsekapitalbehov.

Bokslutskommunikén för 2012 lämnas den 5 februari 2013. Årsstämma kommer att hållas den 25 april 2013.

Prenumerera på investerarinfo

Jag vill prenumerera på:

Din e-postadress lagras av Cision, som skickar ut den önskade informationen. Adressen kommer inte att användas för något annat ändamål.