Stark utveckling för samtliga affärsområden

12-07-20 14:30 - Regulatorisk

Nolato redovisar i dagens delårsrapport för andra kvartalet 2012 en stark utveckling för samtliga affärsområden. Koncernens omsättning ökade med 37 procent till 1.046 mkr (766), rörelseresultatet (EBITA) ökade till 81 mkr (53) och resultatet per aktie ökade till 2,05 kr (1,33).

- Det är mycket glädjande att vår starka utveckling har fortsatt även under andra kvartalet, säger Nolatos koncernchef Hans Porat.

Affärsområde Nolato Medical ökade omsättningen med 34 procent till 315 mkr (235). Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 36 mkr (29) och EBITA-marginalen uppgick till 11,4 procent (12,3). Det nyförvärvade brittiska bolaget, Nolato Jaycare, har konsoliderats från 1 april och svarade för 68 mkr av affärsområdets omsättning.

- Flertalet av Nolato Medicals kundsegment har haft god volymutveckling, konstaterar Hans Porat. Produktförsäljningen har utvecklats i linje med marknaden, medan den projektrelaterade omsättningen var fortsatt lägre. Integreringen av den brittiska enhet som förvärvades under april har löpt enligt plan och förvärvet har tagits väl emot av kunderna.

Affärsområde Nolato Telecom ökade omsättningen med 70 procent till 423 mkr (249). Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 21 mkr (4) och EBITA-marginalen till 5,0 procent (1,6).

- Efterfrågan på de nya mobiltelefonrelaterade produkter som har startats upp under kvartalet har varit mycket stark, kommenterar Hans Porat. Den successivt förnyade produktportföljen samt ett högt kapacitetsutnyttjande har påverkat marginalen positivt.

Affärsområde Nolato Industrial ökade omsättningen med 9 procent till 309 mkr (283). Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 29 mkr (27) och EBITA-marginalen uppgick till 9,4 procent (9,5).

– En stabil efterfrågan på befintliga produkter, framflyttade marknadspositioner och goda volymer för nya produkter har bidragit till den högre omsättningen, konstaterar Hans Porat.

Nolatos finansiella ställning är fortsatt stark. Nettoskulden uppgick vid halvårsskiftet till 369 mkr (111) och soliditeten till 42 procent (50).

Prenumerera på investerarinfo

Jag vill prenumerera på:

Din e-postadress lagras av Cision, som skickar ut den önskade informationen. Adressen kommer inte att användas för något annat ändamål.