Nolato slutför förvärvet av Treff AG

16-10-03 16:00 - Regulatorisk

Nolato har slutfört förvärvet av schweiziska Treff AG. Den slutgiltiga köpeskillingen för bolaget uppgår till 418 mkr. Treff bedöms under 2016 ha en omsättning om drygt 450 mkr, med en EBITDA-marginal om cirka 11,5 procent. Därmed uppgår den så kallade EBITDA-multipeln till cirka 7,5 – 8,0 gånger.

Konsolidering av bolaget sker från och med den 3 oktober. Omkring två tredjedelar av Nolato Treffs verksamhet kommer att redovisas inom Nolato Industrial och en tredjedel inom Nolato Medical. Affären bedöms medföra en marginell positiv effekt på Nolatos vinst per aktie under innevarande år.    

Förvärvet finansieras genom utnyttjande av befintliga kreditavtal. Nolato har även efter förvärvet en fortsatt stark finansiell ställning.

 ---------

För ytterligare information kontakta:
Christer Wahlquist, vd och koncernchef, 0705 804848
Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolato­aktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Mid Cap-företag i sektorn Industrials.

Denna information är sådan som Nolato AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2016 kl 16.00 CET.

www.nolato.se

Prenumerera på investerarinfo

Jag vill prenumerera på:

Din e-postadress lagras av Cision, som skickar ut den önskade informationen. Adressen kommer inte att användas för något annat ändamål.