Förändringar i Nolatos koncernledning

12-05-15 13:30 - Regulatorisk
Nolatos koncernledning förändras i oktober 2012, då Nolatos vd Hans Porat, parallellt med sitt uppdrag som koncernchef, tar över posten som chef för affärsområde Nolato Medical efter Christer Wahlquist, som har valt att gå vidare till en tjänst utanför Nolatokoncernen. Hans Porat lämnar samtidigt över uppgiften som chef för affärsområde Nolato Industrial till Johan Arvidsson, som är vd i Nolato Hungary.

Christer Wahlquist har varit anställd i Nolato sedan 1996 och chef för affärsområde Nolato Medical sedan 2005.

- Christer har varit en viktig del i utvecklingen av Nolato Medical, som under hans ledning har uppvisat en god tillväxt och idag har en årsomsättning på över en miljard kronor. Jag vill rikta ett stort tack till Christer för hans insatser och önskar honom lycka till i sin framtida roll, säger Hans Porat.

- Nolato Medicals tillväxtstrategi ligger fast. Ambitionen är att vara en ledande global aktör, som erbjuder kunder inom läkemedel och medicinteknik konkurrenskraftig utveckling och tillverkning av avancerade polymera produkter.

Johan Arvidsson, som tar över uppgiften som chef för affärsområde Nolato Industrial, har varit anställd i Nolato sedan 1994 och är sedan fyra år vd i Nolato Hungary, en befattning som han behåller parallellt med uppdraget som affärsområdeschef. Johan blir även ny medlem av koncernledningen.

Nolatos koncernledning kommer från oktober därmed att bestå av koncernchefen Hans Porat, finansdirektören Per-Ola Holmström, chefen för affärsområde Nolato Telecom Jörgen Karlsson och chefen för affärsområde Nolato Industrial Johan Arvidsson.

Prenumerera på investerarinfo

Jag vill prenumerera på:

Din e-postadress lagras av Cision, som skickar ut den önskade informationen. Adressen kommer inte att användas för något annat ändamål.