Nolato publicerar årsredovisningen

14-03-24 14:30 - Regulatorisk

Nolatos årsredovisning för 2013 finns nu tillgänglig på bolagets webbsida www.nolato.se

Den tryckta versionen är under distribution till de aktieägare som har beställt den och kan även beställas via hemsidan.

På hemsidan finns även bolagsstyrningsrapport för 2013 samt hållbarhetsredovisning för 2013.

---------

För mer information kontakta: Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705763340.

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. 2013 omsatte vi 4,5 miljarder kronor. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolato­aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm, där Nolato är ett Mid Cap-företag i sektorn Industrials. www.nolato.se

Informationen är sådan som Nolato AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 mars 2014 kl 14.30.

Prenumerera på investerarinfo

Jag vill prenumerera på:

Din e-postadress lagras av Cision, som skickar ut den önskade informationen. Adressen kommer inte att användas för något annat ändamål.