Mycket starkt kvartal för Nolato

13-04-25 13:30 - Regulatorisk
Nolatos samtliga affärsområden har uppvisat en mycket stark utveckling under det första kvartalet 2013. Koncernens omsättning ökade med 50 procent till 1.254 mkr (837), rörelseresultatet (EBITA) ökade till 122 mkr (57) och resultat per aktie ökade till 3,23 kr (1,41). Affärsområde Nolato Telecom ökade omsättningen med hela 118 procent tack vare att flera nya modeller haft en mycket god efterfrågan från konsumentledet under kvartalet.

Nolato Medical ökade omsättningen med 33 procent till 328 mkr (246). Rörelseresultatet (EBITA) var 43 mkr (31). EBITA-marginalen uppgick till 13,1 procent (12,6).

- Försäljningen har utvecklats väl i linje med marknaden. En under kvartalet gynnsam produktmix och god lönsamhet i den senast förvärvade enheten har bidragit till en stark marginal, konstaterar Nolatos VD och koncernchef Hans Porat.

Nolato Telecoms omsättning ökade med hela 118 procent till 627 mkr (287). Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 57 mkr (7) och EBITA-marginalen till 9,1 procent (2,4).

Under fjolåret ersattes en äldre projektportfölj inom Nolato Telecom och uppstarter av nya produkter har genomförts som planerat. Under årets första kvartal har efterfrågan på ett antal av dessa modeller varit mycket god.

- Bedömningen är att även årets andra kvartal kommer att ha höga volymer. Därefter kommer andra produkter att successivt ersätta de befintliga modellerna, säger Hans Porat.

Nolato Industrials omsättning var mer eller mindre oförändrad och uppgick till 299 mkr (304). Rörelseresultatet (EBITA) var 29 mkr (28), med en fortsatt mycket stark EBITA-marginal om 9,7 procent (9,2).

- Framflyttade marknadspositioner, en gynnsam produktmix och reducerad kostnadsnivå har balanserat den sämre konjunkturen, säger Hans Porat.

Nettoskulden uppgick vid utgången av kvartalet till 100 mkr (149) och soliditeten till 44 procent (51).

Styrelsen föreslår dagens årsstämma en utdelning om 6,00 kr (5,00), varav 2,50 (2,00) utgör en extra utdelning till följd av koncernens starka finansiella position.

Prenumerera på investerarinfo

Jag vill prenumerera på:

Din e-postadress lagras av Cision, som skickar ut den önskade informationen. Adressen kommer inte att användas för något annat ändamål.