Positiv utveckling för Nolato Medical och Nolato Industrial

11-07-20 15:00 - Regulatorisk

Nolato redovisar i dagens delårsrapport för andra kvartalet en positiv utveckling för affärsområdena Nolato Medical och Nolato Industrial, medan det var fortsatt svaga volymer inom Nolato Telecom.

Koncernens omsättning uppgick till 766 mkr (878), rörelseresultatet (EBITA) till 53 mkr (69) och resultatet per aktie till 1,33 kr (1,98).

Nolato Medical hade god volymutveckling och ökade omsättningen med 27 procent till 235 mkr (185). Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 29 mkr (24).

– Verksamheten har utvecklats väl i linje med marknadens tillväxt, kommenterar Nolatos koncernchef Hans Porat. Vi kan också ett år efter förvärvet av ­Nolato Contour i USA konstatera att detta var lyckat och att företaget utvecklas enligt plan.

Nolato Telecoms omsättning minskade på grund av fortsatt svag efterfrågan med 43 procent till 249 mkr (434). Rörelseresultatet (EBITA) minskade till 4 mkr (34).

– Flera nya projekt har senarelagts eller utgått, delvis på grund av brist på elektronikkomponenter till följd av naturkatastrofen i Japan, konstaterar Hans Porat.

Nolato Industrials omsättning ökade med 9 procent till 283 mkr (259) och rörelseresultatet (EBITA) ökade till 27 mkr (23).

– God efterfrågan, framflyttade marknadspositioner och nya produkter har tillsammans med ett högt kapacitetsutnyttjande drivit ökningen, säger Hans Porat. Affärsområdet har även etablerat en mindre produktionsenhet i Rumänien. Produktionen har startats och löper enligt plan.

Nolatos finansiella ställning är fortsatt stark. Nettoskulden uppgick vid halvårsskiftet till 111 mkr (43) och soliditeten till 50 procent (49). Kassaflödet för första halvåret uppgick till 75 mkr (71).

Prenumerera på investerarinfo

Jag vill prenumerera på:

Din e-postadress lagras av Cision, som skickar ut den önskade informationen. Adressen kommer inte att användas för något annat ändamål.