Valberedning utsedd i Nolato

11-10-18 10:00 - Regulatorisk

I enlighet med beslut på Nolatos årsstämma den 27 april 2011 har de fem till röste­talet största aktieägarna vid september månads utgång 2011 utsett följande personer att ingå i Nolatos valberedning inför årsstämman 2012:

- Henrik Jorlén, ordförande, som företrädare för familjen Jorlén
- Gun Boström som företrädare för familjen Boström
- Erik Paulsson som företrädare för familjen Paulsson
- Johan Lannebo som företrädare för Lannebo Fonder
- Magnus Molin som företrädare för Svolder

Nolatos årsstämma kommer att hållas den 24 april 2012. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta valberedningens ordförande Henrik Jorlén, e-post henrik.jorlen@gmail.com eller vanlig post Kommendörsgatan 4, 269 77 Torekov.

Prenumerera på investerarinfo

Jag vill prenumerera på:

Din e-postadress lagras av Cision, som skickar ut den önskade informationen. Adressen kommer inte att användas för något annat ändamål.