Nolatos årsstämma 2012

12-04-24 17:30 - Regulatorisk

Nolato har under tisdagen hållit årsstämma.

Utdelning:
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att dela ut 5,00 kr per aktie, var­av 3,00 kr ordinarie utdelning och 2,00 kr som extrautdelning. Avstämningsdag är fredag den 27 april 2012 och utdelningen kommer att skickas ut från Euroclear Sweden den 3 maj.

Styrelse:
Stämman omvalde styrelseledamöterna Fredrik Arp, Gun Boström, Henrik Jorlén, Anna Malm Bernsten, Erik Paulsson, Hans Porat och Lars-Åke Rydh. Fredrik Arp omvaldes som styrelseordförande. Stämman tog beslut om styrelsearvode enligt valberedningens förslag.

Revisorer:
Som revisor omvaldes aukt. rev. Alf Svensson och som revisorssuppleant aukt. rev. Camilla Alm Andersson, båda till slutet av den första årsstämman 2013.

Valberedning:
Stämman beslöt att bolaget ska ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fem till röstetalet största aktieägarna vid september månads utgång. Namnen på de fem ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart de utsetts, men senast sex månader före årsstämman 2013.

Ansvarsfrihet:
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

Koncernchefens anförande kommer att återges på www.nolato.se

Prenumerera på investerarinfo

Jag vill prenumerera på:

Din e-postadress lagras av Cision, som skickar ut den önskade informationen. Adressen kommer inte att användas för något annat ändamål.