Valberedning inför årsstämman 2018

17-10-17 11:45 - Regulatorisk

I enlighet med beslut på Nolatos årsstämma den 26 april 2017 har de fem till röstetalet största aktieägarna vid september månads utgång 2017 utsett följande personer att ingå i Nolatos valberedning inför årsstämman 2018:

– Henrik Jorlén, ordförande, utsedd av fam. Jorlén
– Gun Boström, utsedd av fam. Boström
– Lovisa Hamrin, utsedd av fam. Hamrin
– Carl Gustafsson, utsedd av Didner & Gerge Fonder
– Johan Ståhl, utsedd av Lannebo Fonder

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta valberedningens ordförande Henrik Jorlén, e-post henrik.jorlen@gmail.com eller vanlig post Kommendörsgatan 4, 269 77 Torekov.

---------
För ytterligare information kontakta:
Valberedningens ordförande, Henrik Jorlén, tel 0705 42 81 51

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolato­aktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Mid Cap-företag i sektorn Industrials.

Denna information är sådan som Nolato AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2017 kl 11.45 CET.

www.nolato.se

Prenumerera på investerarinfo

Jag vill prenumerera på:

Din e-postadress lagras av Cision, som skickar ut den önskade informationen. Adressen kommer inte att användas för något annat ändamål.