Nolatos Q3-rapport: Stark utveckling för Nolato Telecom. Effektiviseringar ger avsedd effekt.

09-10-27 14:00 - Regulatorisk

I dagens delårsrapport redovisar Nolato en omsättning för tredje kvartalet på 653 mkr, vilket är en minskning med 6 procent jämfört med samma period föregående år, men en ökning med 17 procent jämfört med andra kvartalet i år. Rörelseresultatet EBITA uppgick till 48 mkr jämfört med 64 mkr tredje kvartalet 2008 och EBITA-marginalen var 7,4 procent (9,2).

- Jämfört med andra kvartalet i år ser vi en generell förbättring, kommenterar Nolatos koncernchef Hans Porat. Framför allt Nolato Telecom har haft en stark utveckling, med en omsättningsökning på nästan 70 procent. Utvecklingen ligger i linje med tidigare information, med planenlig uppstart av nya produkter.

- Den starka utvecklingen inom Nolato Telecom har medfört ett ökat rörelsekapitalbehov, konstaterar Hans Porat. Dessutom har vi gjort offensiva investeringar inom både Nolato Medical och Nolato Telecom. Detta har påverkat kassaflödet, som uppgick till -31 mkr (78).

Jämfört med det starka tredje kvartalet 2008 minskade Nolato Telecoms omsättning med 3 procent till 309 mkr (318). Rörelseresultatet EBITA uppgick till 24 mkr (35).

Nolato Medical ökade omsättningen med två procent till 159 mkr (156). Rörelseresultatet EBITA var 20 mkr, vilket är oförändrat jämfört med samma period förra året.

- Nolato Medicals volymer under kvartalet påverkades av större semestereffekter än normalt, påpekar Hans Porat. Affärsområdets satsning på stärkta projekt- och teknikresurser fortsätter enligt plan.

Nolato Industrials omsättning uppgick till 185 mkr (219) och rörelseresultatet EBITA till 9 mkr (15).

- De genomförda effektiviseringarna inom Nolato Industrial har haft avsedd effekt under kvartalet och resultatet har förbättrats med 16 mkr jämfört med andra kvartalet, kommenterar Hans Porat. Volymerna har stabiliserats på en låg nivå för flertalet av kundsegmenten, dock är kundernas framförhållning fortsatt kort.

För de första nio månaderna 2009 uppgick koncernens omsättning till 1.816 mkr, vilket är en minskning med 13 procent jämfört med samma period 2008. Rörelseresultatet EBITA uppgick till 103 mkr (184). Kassaflödet var 60 mkr (144) och nettoskulden 120 mkr (250).

Prenumerera på investerarinfo

Jag vill prenumerera på:

Din e-postadress lagras av Cision, som skickar ut den önskade informationen. Adressen kommer inte att användas för något annat ändamål.