Starkt resultat och hög marginal

14-10-28 14:30 - Regulatorisk
I dagens kvartalsrapport för det tredje kvartalet redovisar Nolato ett rörelseresultat (EBITA) om 112 MSEK (103) samt en rörelsemarginal om hela 10,2 procent (9,2). Den starka marginalen förklaras av ett fortsatt fokus på effektivitetsförbättringar, en förnyad produktportfölj samt en flexibel kostnadsstruktur inte minst i Asien. Koncernens omsättning uppgick till 1.095 MSEK (1.119).

– Vårt effektiviseringsarbete och lönsamhetsfokus bär frukt. Trots den något lägre omsättningen är koncernens rörelsemarginal en hel procentenhet högre jämfört med fjolåret. Samtidigt har vi färdigställt ny produktionskapacitet i Kina, Ungern och Malaysia för framtida tillväxt, säger koncernchef Hans Porat.

Nolatos affärsmodell bygger på ett nära, långvarigt och innovativt samarbete som skapar mervärde för såväl kunder som aktieägare. De senaste årens strategiska arbete har bland annat resulterat i framflyttade marknadspositioner.

– Med en stark finansiell ställning har vi förutsättningar att investera i såväl organisk som förvärvad tillväxt inom Nolato Medical, medan vi ska växa med större utvalda kunder i norra och centrala Europa inom Nolato Industrial. Inom Nolato Telecom fortsätter vi att stärka vår nischposition med god lönsamhet genom tekniskt avancerade lösningar och en fortsatt satsning på EMC, elektromagnetisk avskärmning, säger Hans Porat.

Vid slutet av tredje kvartalet uppgick soliditeten till 50 procent (45) och den finansiella nettoskulden till 43 MSEK (75).

---------
För ytterligare information kontakta:
Hans Porat, VD och koncernchef, 0705 517550
Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. 2013 omsatte vi 4,5 miljarder kronor. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolato­aktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Mid Cap-företag i sektorn Industrials.

Informationen är sådan som Nolato AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 oktober 2014 kl 14.30.

www.nolato.se

Prenumerera på investerarinfo

Jag vill prenumerera på:

Din e-postadress lagras av Cision, som skickar ut den önskade informationen. Adressen kommer inte att användas för något annat ändamål.