Telefonmöte 19 juli om delårsrapporten

Nolatos rapport för de första sex månaderna 2018 publiceras torsdag den 19 juli klockan 14.30.

Vid en telefonkonferens klockan 15.30 samma dag kommenterar koncernchef Christer Wahlquist och finansdirektör Per-Ola ­Holmström rapporten.

Telefonnummer för deltagande i telefonkonferensen är 08 229090 och koden 963459.

Presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt strax före telefon­konferensen på Nolatos hemsida www.nolato.se/ir.
 
--------
För praktiska detaljer rörande telefonkonferensen kontakta:
Eija Lindberg 0766 331872

Annat som kan vara intressant att läsa