Fokus på: Vår vision

Vår vision och vägen dit

 

Vår vision: Att vara kundens första val som samarbetspartner.

Med första val menar vi att kunden först ska tänka på Nolato som det naturliga valet av partner och leverantör. Att vara kundens första val innebär att kunden uppskattar det vi levererar – kvalitet i alla led. Vi levererar det vi säger, produkterna når marknaden i tid och kunden kan lita på oss. Vi jobbar långsiktigt och har en ärlig relation till våra kunder. Vi anstränger oss alltid ännu mer och ställer oss ständigt frågan hur vi kan bli än bättre.
 
De viktigaste medlen för att nå vår vision är:

 

Etiskt & hållbart

Vi har en stark värdebas, som bygger på att en effektiv och lönsam affärsverksamhet måste vara etisk och hållbar. Därför är frågor som rör etik, socialt ansvar, miljö och arbetsmiljö naturliga och väl integrerade inslag i vår affärsverksamhet.

 

Långsiktiga kundrelationer

Vi strävar efter långsiktiga och nära samarbeten med våra kunder. Ju mer vi förstår av deras processer och behov, desto högre värde kan vi skapa för dem. 

Brett kunderbjudande

Den generella trenden är att kunderna minskar antalet leverantörer och prioriterar de som har resurser och kompetens att vara med från koncept till leverans. Vi arbetar därför med ett brett kunderbjudande inom utveckling och produktion av produkter i polymera material. Kunderbjudandet omfattar allt från konceptutveckling, produktdesign och processoptimering till volymproduktion, vidareförädling, montering och logistik.

Hög kompetens

Då våra kunder ständigt utmanar oss med nya önskemål och tuffare krav, vässar vi vårt erbjudande genom kontinuerlig kompetenshöjning av våra medarbetare och löpande investeringar i spjutspetsteknologier. Vi samarbetar givetvis tvärs över bolags- och affärsområdesgränser för att skapa ett brett kunderbjudande.

Hög produktivitet

Vi koncentrerar oss på det som skapar värde för våra kunder och som de långsiktigt lägger vikt vid. Hög produktivitet och kontinuerligt kostnadsfokus är därför viktiga delar av vår vardag. Ständiga förbättringar och lean manufacturing leder till bättre affärer både för oss och våra kunder genom effektiva processer, minskad kassation, kortare ledtider och nya lösningar. 

Lokal närvaro globalt

Närheten till våra kunder är alltid viktig, både för oss och för dem. Inte bara logistiskt utan även för att skapa korta kontakt­vägar och möjligheter till snabba beslut.  

Stabila finanser

En stark finansiell ställning ger oss en stabil grund och innebär att våra kunder även i en lågkonjunktur kan känna trygghet i valet av Nolato som leverantör.

Vill du veta mer?

Per-Ola Holmström, Nolato CFO
Vice vd, finansdirektör Per-Ola Holmström +46705 763340 per-ola.holmstrom@nolato.com

Annat som kan vara intressant att läsa