Anställda bjuds på gruppresor till t.ex. Beijing Zoo eller centrala Beijing under helgerna.

Att ta social ansvar viktigt för Nolato i Kina

Nolato är en av de största svenska arbetsgivarna i landet, vilket gör det viktigt att vi tar ansvar. Inte bara för de egna medarbetarna utan också på ett bredare, socialt plan.

Många av Nolatos medarbetare i Kina är unga och kommer från landsbygden för att arbeta i Beijing under en kortare tid. De bor i sovsalar nära sin arbetsplats och tillbringar det mesta av tiden tillsammans med sina arbetskamrater.

 

Skapa attraktiv miljö

– För oss är det därför viktigt att inte bara göra arbetsmiljön så attraktiv som möjligt utan också att bidra till att göra deras fritid meningsfull, kommenterar Jörgen Karlsson, som är vd i Nolato Beijing. Vi startade därför för omkring ett år sedan ett särskilt personalvårdsprogram,”Employee Care Program”, som syftar till att attrahera, behålla och utveckla de anställda.

Inom programmet finns en mängd aktiviteter som rör personalen.

– Vi satsar på hälsa och säkerhet genom utbildningar, information och tävlingar, berättar Jörgen Karlsson. Många av våra med­arbetare har monteringsarbete, så gemensamma avbrott för gymnastik några gånger per arbetspass är välkomna.

Ett viktigt inslag i Employee Care Program är att lyssna på vad medarbetarna själv har för förslag. Via enkäter och samtal har många konstruktiva förslag kommit in.

– Rent konkret har vi till exempel anordnat undervisning i engelska och japanska, bussresor in till centrala Beijing på helgerna samt olika tävlingar, bland annat i idrott och handarbete, säger Jörgen Karlsson. Vi har också skapat en ny matsal, infört fler måltidsalternativ och två fria mål per dag.

 

Självklart ta ansvar

Även om en del av medarbetarna är anställda via bemanningsföretag för att kunna anpassa resurserna till mobil­telefonindustrins korta produktcykler, behandlas dessa i princip på samma sätt som fast anställda.

– Vi är beroende av att ha ­motiverade medarbetare som trivs med sitt arbete, konstaterar Jörgen Karlsson. Då är det självklart att vi tar ansvar och gör vårt ­bästa för att få dem att trivas hos oss.

 

Stöd till fattig skola

Men ansvaret stoppar inte innanför de egna väggarna.

– Nolato har nu varit i Beijing sedan 2001 och det kändes att det var dags att ge något tillbaka, säger Jörgen Karlsson, som är vd i Nolato Beijing. Därför började vi engagera oss i Daxiwan Town Central Primary School.

Skolan, som har 120 elever och 23 lärare och annan personal, ligger i ett fattigt område cirka tre timmar från Beijing. Den saknade i stort sett alla moderna hjälp­medel. Ledningen för Nolato Beijing såg möjligheter att förbättra utbildningen och lärarnas arbetsförhållanden och har etablerat ett långsiktigt samarbete med skolan.

 

Angelägen insats

– Jag kan lova att vi kände oss välkomna första gången vi besökte skolan, berättar Anna Wang, som är personalchef i Nolato Beijing. Den är visserligen fattig, men vi kunde både se och känna att lärarna och eleverna försöker att göra det bästa av situationen.

– För oss kändes skolan helt rätt och vi är övertygade om att vi har hittat ett mycket angeläget sätt att göra en viktig insats i samhället.

Projektet kallas för Building Hope Together och har fått många i Nolato Beijing, såväl inom ledning som bland medarbetarna, att engagera sig.

 

Datorer och varm jacka

Projektet har under några år bidragit bland annat med 20 datorer, skrivbord till lärarna, skrivare och kopieringsmaskiner.

– Eftersom byn ligger på 1.800 meters höjd och det blåser rejält, har barnen fått varma jackr och vintermössor, dessutom en bra ryggsäck.

– Vi är övertygade om att utrustningen kommer att göra nytta och vi ökar ständigt kontakterna mellan skolan och Nolato Beijing, kommenterar Jörgen Karlsson. Lärare på skolan kommer att besöka oss, så att vi kan visa vad vi arbetar med och hur våra arbetsplatser ser ut.

Nolato Beijing

Nolato Beijings vd Jörgen Karlsson med några av barnen i Daxiwan Town Central Primary School.

Mer att läsa