Första spadtaget togs 18 augusti 2017 av representanter för Nolato MediTech, Hörby kommun och byggentreprenören Thage.

Nolato MediTech växer vidare i Hörby

I mitten av augusti 2017 togs det första spadtaget för en ny utbyggnad av Nolato MediTechs fabrik i Hörby.

Dagens drygt 7000 kvadratmeter i Hörby kommer att byggas ut med ytterligare 3700 kvadratmeter. Det innebär att Nolato MediTech, när utbyggnaden är klar i början av 2019, kommer att disponera drygt 11000 kvadratmeter i Hörby.

– Vår verksamhet har utvecklats mycket starkt, kommenterar Torkel Skoglösa, som är vd i Nolato MediTech. Utbyggnaden omfattar till största delen nya produktionsytor och kommer att ge oss ännu bättre förutsättningar att på ett rationellt sätt fortsätta vår expansion.

– Den fortsatta satsningen i Hörby skapar ytterligare arbetstillfällen här, säger Torkel Skoglösa. Redan idag söker vi medarbetare inom alla områden.

– Vi anställer efterhand som vi växer för framtiden och kommer att fylla anläggningen successivt. På fem års sikt kommer vi att ha ökat personalstyrkan med i runda slängar 50 anställda.

I Hörby utvecklas och tillverkas medicintekniska produkter till globala läkemedelsföretag. Fabriken byggdes senast ut 2011, också då med 3700 kvadratmeter. Nolato MediTech har 240 medarbetare, varav 170 vid fabriken i Hörby och 70 i Lomma.

Fastigheten i Hörby hyrs av Hörby kommuns industrifastighets AB, som också svarar för investeringen i utbyggnaden.

Utbyggnaden, markerad på bilden, är på 3700 kvm och består bl.a. av drygt 1400 kvm renrum.

Mer att läsa