Kunderbjudandet breddas genom förvärv av verksamheter i Schweiz och Polen

Nolato har under hösten 2016 förvärvat två europeiska bolag, Treff i Schweiz och Grizzly Medical i Polen, som breddar vårt kunderbjudande och ger tillgång till nya marknader.

– Förvärv är en viktig del av vår tillväxtstrategi och vi arbetar kontinuerligt för att skapa aktieägarvärde genom att finna kompletterande kvalitetsbolag med goda marknadspositioner, hög teknisk nivå och en företagskultur som stämmer överens med vår egen, kommenterar Christer Wahlquist, vd och koncernchef i Nolato.

– Vi är därför glada över att ha kunnat slutföra förvärven av dessa två bolag, som kommer att passa bra in i Nolato, bredda vårt kunderbjudande och ge oss tillgång till nya marknader i Europa.

 

Hög tekniknivå

Treff, som är det större av bolagen, ligger i Degersheim, en ort i nordöstra Schweiz i kantonen S:t Gallen, några mil från Bodensjön och gränsen mot Tyskland. ­
Bolaget har omkring 190 medarbetare och är inriktat på högteknologisk utveckling och produktion av plastprodukter för kunder inom medicinteknik och industri.

– Det är ett mycket fint bolag, med bra ledning och bra organisation, säger Johan Arvidsson, som är chef för affärsområde Nolato Industrial. Det är välskött och välinvesterat, med hög tekniknivå och stark kompetens inom högvolym, montage och avancerad automatisering.

– Bolaget har varit familjeägt sedan starten 1946 och passar väl in vår kultur. Nuvarande ledning kommer att vara kvar i verksamheten.

 

Öppnar dörrar till nya kunder

Treff tillverkar bland annat förbrukningsmaterial för diagnostik inom sjuk- och egenvård (in-vitro-diagnostics – IVD) samt tekniskt avancerade precisionskomponenter inom olika industrisegment. Bolaget bedöms under 2016 ha en omsättning om drygt 450 miljoner kronor.

–  Genom förvärvet får vi egen närvaro i den tysktalande delen av Europa. Det öppnar dörrar till ett stort antal nya, internationellt ledande kunder, inte minst inom medicinteknik, konstaterar Nolatos vd och koncernchef Christer Wahlquist.

– Flera av dessa är redan idag befintliga kunder till Treff.

Bolaget får i Nolatokoncernen namn­et Nolato Treff. Omkring två tredjedelar av verksamheten kommer att redovisas inom affärsområde Nolato Industrial och en tredjedel inom affärsområde Nolato Medical.

 

Montage och vidareförädling

Grizzly Medical arbetar med montage, vidareförädling och kvalitetssäkring av medicintekniska komponenter.
Bolaget, som har en årsomsättning om cirka 25 miljoner kronor, är sedan länge underleverantör och partner till Nolato Medical. Fabriken ligger i Stargard i ­nordvästra Polen, två timmars bilfärd från Berlin.

– Det är ett mindre, men strategiskt viktigt förvärv som gör att vi stärker vår kapacitet inom lågvolymproduktion i renrum med bland annat montage och vidare­förädling, kommenterar Johan ­Iveberg, som är chef för affärsområde Nolato Medical.

– Vi ser en ökande efterfrågan på ­komplexa produkter och system som kräver en manuell eller halvautomatisk be­arbetning.

 

Korta serier

Grizzly Medical, som i Nolatokoncernen får namnet Nolato Stargard, har omkring 90 medarbetare. Företaget grundades 1996 och har utfört manuell och semi­manuell bearbetning åt Nolato i nästan tjugo år.

– Stargard ligger logistiskt bra till för våra svenska verksamheter, bara några mil bort från färjorna mellan Ystad och Polen, berättar Johan Iveberg.

– Genom Nolato Stargard får vi nu ännu bättre möjligheter att vara konkurrenskraftiga på korta serier med högt förädlingsvärde.

Nolato Stargard produktion

Grizzly Medical, som har döpts om till Nolato Stargard, arbetar bland annat med montage och vidareförädling av medicintekniska komponenter.

Mer att läsa