Nolato MediTech vinnare av Svenska Leanpriset

Nolato MediTech utsågs till vinn­are av Svenska Leanpriset 2015. På fyra år har man bland annat genomfört 3.600 förbättringar i verksamheten, höjt produktivitet­en med 50 procent och minskat både antalet kundklagomål och kassationen med över 60 procent.

– Att vinna den utmärkelsen känns otroligt bra, säger Johan Iveberg, som är vd i Nolato MediTech. Vår satsning på Lean – eller Medical Excellence, som vi kallar vårt produktionssystem – har i allra högsta grad bidragit till vår fina utveckling de senaste åren.

 

Hela företaget engagerat

Produktionssystemet Medical Excellence kombinerar leanprinciper och god tillverknings- och dokumentationssed (GMP och GDP). Arbetet har engagerat hela företaget, vilket också är en av framgångsfaktorerna, menar Johan Iveberg.

– Jag brinner själv för lean och vet vilken effekt det kan ha. Men motorn i vårt leanarbete har under arbetets gång förflyttats från oss i ledningen ut till medarbetarna, som nu själva driver arbetet framåt.

Att hela företaget aktivt är med på banan gör att det blir en enorm kraft i arbetet. Nolato MediTech har idag 25 olika förbättringsgrupper som har avsatt tid att jobba med förbättringar varje vecka.

 

Lyckade förändringar

– En utmaning har varit att kombinera leanarbetets ständiga förbättringar med de krav som vår medicintekniska verksamhet ställer. Vi arbetar i en bransch där alla förändringar kan innebära stora risker.

Att man trots detta har lyckats visar resultaten av fyra års arbete: 3.600 förbättringar har genomförts, kundklagomålen har minskat med 60 procent och kassationerna med 65 procent. Leveranssäkerheten är höjd från 95 till 99 procent och produktiviteten har ökat med mer än 50 procent.

Leanarbetet har också inneburit förbättringar för medarbetarna och under fyra år har inte en enda allvarlig olycka inträffat.

I de regelbundna medarbetarundersökningar som Nolato MediTech genomför är trenderna mycket positiva.

– Alla vet att de idag har två delar i sitt jobb: Dels det befintliga, dels den fortsatta utvecklingen av det, konstaterar Johan Iveberg.

Prisutdelningen

Juryns motivering
”Nolato MediTech har en lång tradition av ansvarsfullt företagande som kombinerar effektiv affärsverksamhet med etik, ansvar och miljöhänsyn. De har en tydlig vision, att bli världsledande genom att skapa en verksamhet i världsklass. Deras produktionssystem, Medical Excellence, med bas i värderingarna är deras ramverk för att utveckla verksamheten, i starkt samarbete med både kunder och leverantörer. Kulturbyggandet och förbättringsarbetet utvecklas vidare med hjälp av ledar- och medarbetardagar med kreativitet som ledord i lärandet. Efter fyra år har 3.600 förbättringar genomförts. De har inga allvarliga olyckor, reducerat kundklagomålen med 60%, minskat kassationerna med 65%, en leveransservice på 99% och ökat produktiviteten med mer än 50%.  Nolato MediTech är ett inspirerande föredöme för alla typer av organisationer som strävar mot världsklass!”

Vill du veta mer?

Mer att läsa