Lövepac Converting

Ny fabrik för Lövepac Con­verting i södra Kina

I kinesiska Shenzhen har Lövepac Converting tagit i bruk en ny fabrik, helt anpassad till dagens krav på effektiv produktion inom konsumentelektronik.

Shenzhen ligger granne med Hongkong i södra Kina och är med sina 13 miljoner invånare en av Kinas största städer. Staden ses av många som världens ledande elektronikcentrum, med ett samlat årligt produktionsvärde på 350 miljarder US-dollar, vilket är mer än många länder i västvärlden. Inte dåligt för det som så sent som i slutet av 1970-talet fortfarande var ren landsbygd med några små fiskesamhällen.

 

Designade komponenter

I Shenzhen har Lövepac Converting sedan 2006 tillverkat designade komponen­ter med mekanisk och/eller kosmetisk funktion för telekom- och konsument­elektronikindustrin. 

Bland produkterna finns t.ex. logotyper, högtalargaller och andra tredimensionella designelement. Kännetecknande för dem är att de är stansade, försedda med adhesiv och levereras på en bana i rulle, klara att automatmonteras på kundernas slutprodukter.

 

Diversifierat till nya områden

Lövepac Converting härstammar ursprungligen från svenska Nolato Lövepac i Skånes Fagerhult, men är idag ett av koncernen helägt, kinesiskt bolag, med verksamhet även i huvudstaden Beijing och i Penang, Malaysia.

– Fabriken i Shenzhen har under mer än tio år deltagit i den tidvis ganska skumpiga resan inom mobiltelefonsektorn, med kund­er som Nokia och BlackBerry, kommenterar Lövepac Convertings vd Dan Wong. Genom diversifiering till nya områden och nya kunder har verksamheten nu utvecklats kraftigt utanför denna sektor.

 

One-stop-shop

I Shenzhen har långsiktiga kundönskemål från världsledande kunder om kontinuerligt växande leveranser lett till en uppgradering av produktionen i Shenzhen och bildandet av Lövepac Technology Shenzhen.

– Enheten kommer att erbjuda våra strategiska kunder en one-stop-shop från utveckling och kompletta funktionstester ända fram till leveranser i höga volymer, berättar Dan Wong. 

– Vi har därför investerat i avancerade konverteringsprocesser i renrum klass 10K och 1K, inte bara flatbädd och rotation utan också nya innovativa produktions­lösningar.

För att ständigt garantera hög leveranskvalitet utan krav på hög bemanning vid maskinerna har man också haft särskilt fokus på helautomatiska system för kvalitetskontroll och avsyning.

 

Ögat i södra Kina

– Vi ser Lövepac Shenzhen som Nolatos öga i södra Kina, ett område med många kunder och intressanta möjligheter i framtiden, summerar Dan Wong.

Shenzhen city

Shenzhen i södra Kina växer snabbt som världens ledande elektronikhubb.

Lövepac Converting

Lövepac Converting härstammar ursprungligen från svenska Nolato Lövepac och är helägt av Nolato.

Mer att läsa