Fokus på: Nolatokoncernen

Bolagsstyrning

chairman

Nolato är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagsstyrningen utgår från svensk lagstiftning, Nasdaq Stockholms regelverk, Svensk kod för bolagsstyrning samt regler och rekommendationer utgivna av andra i sammanhanget relevanta organisationer. I vårt bolagsstyrningsavsnitt hittar du information om styrelsen och dess arbete, årsstämman, bolagsstyrningsrapporten, koncernledningen och mycket mer.

Gå till bolagsstyrningsavsnittet
chairman

Nolatokoncernen

Tre kundorienterade affärsområden

Nolatos affärer skapas inom tre kundnära affärsområden. Även om de alla tre bygger på gemensamma värderingar och teknologier skapar de egna, optimala förutsättningar för framgång på sin respektive marknad. Indelningen i affärsområden skapar också goda förutsättningar för en långtgående decentralisering av vår verksamhet. Detta lägger en god grund för engagemang och motivation hos våra medarbetare, samtidigt som det blir möjligt att fatta de operativa besluten nära kunderna.
nice people from Gothenburg

Nolatos historia

Machine telegraph full ahead

Full fart sedan 1938

Nolao grundades 1938 som Nordiska Latexfabriken i Torekov AB, med varumärket Nolato, som sedan 1982 är företagets namn. Genom organisk tillväxt och förvärv har dagens globala koncern vuxit fram. Fortfarande med huvudkontoret i Torekov, men med största delen av verksamheten utanför Sverige.
Läs mer om vår historia
Machine telegraph full ahead