Fokus på: Nolatokoncernen

Bolagsstyrning

chairman

Nolato är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagsstyrningen utgår från svensk lagstiftning, Nasdaq Stockholms regelverk, Svensk kod för bolagsstyrning samt regler och rekommendationer utgivna av andra i sammanhanget relevanta organisationer. I vårt bolagsstyrningsavsnitt hittar du information om styrelsen och dess arbete, årsstämman, bolagsstyrningsrapporten, koncernledningen och mycket mer.

Gå till bolagsstyrningsavsnittet
chairman

Nolatokoncernen

Tre affärsområden bygger Ett Nolato

Nolatos tre affärsområden utvecklar sin verksamhet utifrån spetskompetens, marknadsförutsättningar och kundsegmentens varierande behov. Det lägger grunden för en verksamhet där det är nära till beslut och stora möjligheter till flexibilitet i kundrelationen. Tillsammans utgör de Ett Nolato. Genom att dela kompetens som teknologier, material och processer kan Nolato leverera kompletta kundunika lösningar i form av delsystem eller kompletta produkter, vilket förenklar och förkortar kundernas time-to-market och bidrar till att skapa stora värden.
nice people from Gothenburg

Nolatos historia

Machine telegraph full ahead

Full fart sedan 1938

Nolato grundades 1938 som Nordiska Latexfabriken i Torekov AB, med varumärket Nolato, som sedan 1982 är företagets namn. Genom organisk tillväxt och förvärv har dagens globala koncern vuxit fram. Fortfarande med huvudkontoret i Torekov, men med största delen av verksamheten utanför Sverige.
Läs mer om vår historia
Machine telegraph full ahead