Fokus på: Historia

Full fart framåt sedan 1938

Nolato grundades 1938 som Nordiska Latexfabriken i Torekov, med akronymen Nolato som varumärke och, sedan 1982, bolagets namn. Genom organisk tillväxt och förvärv har dagens globala koncern vuxit fram. Fortfarande med huvudkontoret i Torekov, men med större delen av verksamheten utanför Sverige.

1938
Nordiska Latexfabriken grundas i Torekov.

1954
Göteborgs Gummibolag förvärvas.

1979
Lönsbodaföretaget STG-plast förvärvas.

1982
Koncernen byter namn till Nolato, en sammandragning av det tidigare namnet, som länge använts som varumärke och populärnamn.

1984
Det Malmöbaserade grossistbolaget Texan förvärvas. Nolatoaktien noteras på Stockholmsbörsens OTC-lista.

1986
Packningstillverkaren Lövepac i Skånes Fagerhult samt plastföretaget Gejde i Lomma förvärvas. 

1988
Sunnex AB med Sunnex Gummifabrik i värmländska Sunne och Silikonteknik i Hallsberg förvärvas; koncernens omsättning fördubblas därmed till drygt 400 Mkr.

1989
Första bolaget i koncernen certifieras enligt ISO 9000.

1994
Plast-Teknik, med verksamhet i Göteborg och Ängelholm, förvärvas. Omsättningen har nu stigit till drygt 650 Mkr.

1995
En gemensam profil, där alla dotterbolagen får familjenamnet Nolato, införs. Texan avyttras.

1997
Ericssons plastfabrik i Kristianstad förvärvas. Genom förvärvet fördubblades koncernens omsättning till drygt 1,5 miljarder kronor. Den medicintekniska produktionen inom Nolato Polymer bildar ett separat bolag, Nolato Medical. VVS-delen av Nolato STG bildar nya bolaget Nolato VVS. Tillverkning etableras i Norrköping för att möta ökade volymer till Ericsson.

1998
Kristianstadsfabriken delas upp i tre bolag: Nolato Mobile, Nolato Alpha och Nolato Autec. Första stora utlandsetableringen görs när en fabrik för mobiltelefonkomponenter etableras i Fort Worth, Texas. Första bolaget miljöcertifieras enligt ISO 14001. Koncernen indelas i fem kundorienterade affärsområden: Mobile Communication, Industrial Components, Medical Components, Automotive Components och Branded Products.

1999
Tillverkning av mobiltelefonkomponenter i Estland, Nolato Tallinn, etableras. Nolato VVS avyttras.

2000
Shieldmate Robotics i Chicago, Gotaplast i Götene och Protec i västra Ungern förvärvas. Electrolux ungerska plasttillverkning för dammsugare tas över och bolagiseras under namnet Nolato Jász. Nolato Gejde delas i en del för mobiltelefoni – Nolato Mobitec, och en del för medicinteknik – Nolato Gejde. Produktionsenheten i Norrköping stängs. Verksamheten i Nolato Autec upphör och verksamheten inom Automotive Components läggs in i Industrial Components. Nolato Medical byter namn till Nolato Medevo för att klargöra skillnaden mellan bolag och affärsområde.
2001
Tillverkning i Kina, Nolato Beijing, etableras för produktion inom mobiltelefonsektorn. Nolato Texas och Nolato Mobitec läggs ner. Produktionen i Nolato Shieldmate stängs. Nolato Sunnex Equipment avyttras.

2002
Nolato Elastoteknik avyttras och affärsområde Branded Products upphör. Ungernverksamheten blir egen region inom Nolato Industrial Components. Ny fabrik för Nolato Jász tas i bruk. Nolato Gejde och Nolato Medevo läggs samman under namnet Nolato Medevo, Nolato Polymer och Nolato Termoform läggs samman under namnet Nolato Polymer, Nolato Mobile och Nolato Alpha läggs samman under namnet Nolato Alpha.

2003
Affärsområdena får nya namn som bättre speglar inriktningen: Nolato Telecom, Nolato Industrial Sweden, Nolato Industrial Central Europe och Nolato Medical. Nolato Jász stängs och verksamheten flyttas till Nolato Protec.

2004
Aktien tas med på Stockholmsbörsens lista för speciellt intressanta aktier, Attract 40.
Förvärv av medicinteknisk verksamhet för Astra Tech från Bergman & Beving. Kraftig expansion för Nolato Telecom i Kina.

2005
Nolato Telecom etablerar ett teknik- och säljkontor i Tokyo, Japan samt en ny produktionsenhet i Kuala Lumpur, Malaysia. Fortsatt utbyggnad i Kina och omstrukturering i Europa. Nolato Silikonteknik etablerar skärmningstillverkning hos Nolato Tallinn i Estland. Nolato Medical etablerar medicinteknisk produktion hos Nolato Protec i Ungern.

2006
Hösten 2006 förvärvas Medical Rubber, som är specialiserat på formsprutning av silikonkomponenter för kunder inom medicinteknik.

2007
I mars förvärvas Cerbo Trollhättan, som är ledande inom produktion av läkemedelsförpackningar i polymera material. Bolaget delas upp i Nolato Cerbo (Trollhättan) och Nolato Hertila (Åstorp). Nolato Lövepac etablerar produktion i södra Kina: Shenzhen. Affärsområdena Nolato Industrial Sweden och Nolato Industrial Central Europe läggs ihop och får namnet Nolato Industrial.

2008
Nolato Medical etablerar produktion i Beijing, Kina. Nolato Kuala Lumpur avvecklas vid årets slut.

2009
Produktionen i Nolato Alpha koncentreras till Kristianstad och enheten i Lönsboda stängs. Nolato Hertila går upp i Nolato Polymer. Nolato Cerbo certifieras, som första företag i Norden, enligt ISO 15378.

2010
Nolato Medevo och Nolato Medical Rubber går samman och bildar Nolato MediTech. Lovepac Converting etablerar produktion i Chennai, Indien. Contour Plastics Inc, Baldwin, WI, förvärvas och byter namn till Nolato Contour.

2011
Nolato MediTor skapas som ett nischbolag för extrudering och doppning. Nolato Alpha avvecklas. Nolato Hungary startar produktion i Rumänien.

2012
Nolato Hertila återgår till att vara ett självständigt bolag i koncernen. Det brittiska läkemedelsförpackningsföretaget Cope Allman Jaycare förvärvas och byter namn till Nolato Jaycare.

2013
Nolato Sunne avyttras.

2014
Utbyggnader i Kina och Ungern. Nolato Telecom etablerar egen EMC-produktion i Malaysia.

2015
Fortsatt kapacitetsökning för att säkerställa resurser för fortsatt tillväxt i Kina, Ungern och Sverige.

2016
Grizzly Medical i Stargard, Polen, förvärvas och får namnet Nolato Stargard. Det schweiziska bolaget Treff förvärvas och får namnet Nolato Treff.

 

2017
Affärsområdena får nya namn – Medical Solutions, Integrated Solutions och Industrial Solutions – som en anpassning till Nolatos strategiska förflyttning från lokal komponenttillverkare till högteknologisk, lösningsorienterad, partner till våra kunder.

 

2018

Nolato Hertila förvärvas av Essentra plc.

 

2019

Nolatoaktien flyttas från Nasdaq Stockholm Mid Cap till Large Cap.

Ja-Bar Silicone Corporation, New Jersey, USA, förvärvas av Nolato och får namnet Nolato Jabar.

 

2020

Amerikanska koncernen GW Plastics, med 1.100 medarbetare vid sju enheter i USA, Mexico, Kina och Irland, förvärvades.

Mer att läsa