Fokus på: Affärsområde Integrated Solutions

Affärsområde Integrated Solutions

Integrated Solutions designar, utvecklar och tillverkar avancerade komponenter, delsystem och färdigförpackade produkter inom konsumentelektronik. Inom EMC & Thermal sker utveckling och tillverkning av produkter och system för skärmning samt värmeavledning av elektronik.

Affärsområdet Integrated Solutions utgörs av två affärssektorer:

  • Konsumentelektronik: Design, utveckling och tillverkning av avancerade komponenter, delsystem och färdigförpackade elektronikprodukter. Inbyggd elektronik och Internet of Things (IoT) utgör fortsatt starka drivkrafter. Konsumentelektronik inkluderar även Vaporiser Heating Products (VHP), där Nolato levererar Heating Devices för upphettning av tobak.
  • EMC & Thermal: Process- och materiallösningar till skärmning av elektronik för att uppnå elektromagnetisk kompabilitet (EMC) samt värmeavledning (Thermal). I takt med utvecklingen av elektronik i alla typer av fordon växer framförallt fordonsindustrin i betydelse.

 

En volatil marknad som drivs av teknikutveckling och kundkrav

Utmärkande för konsumentelektronikmarknaden är att den är gigantisk, lättrörlig och med hög förändringstakt. Exempelvis är marknaden för mobiltelefoner i högsta grad volatil, genom att ha gått från att vara en tillväxtbransch till att betraktas som en bransch med relativt låga förväntningar på den totala tillväxten. 

För Integrated Solutions är den snabba framväxten av produkter inom VHP positiv, där en stor drivkraft finns i de regelförändringar som sker inom tobaksindustrin och en allmän trend mot en hälsosammare livsstil.

Inom affärsområdet sker ett strategiskt arbete med att introducera nya erbjudanden som bidrar till att successivt bredda kundbasen. Bland annat genom produktområdena Laser Applications och Ceramics, vilka vänder sig till företag som utvecklar träningsarmband, högtalarsystem, termo­stater och webbkameror.

Tillväxten på EMCs marknad drivs främst av ett växande behov av applikationer och produkter som i takt med utbyggnad av nya nätverksprodukter kan anpassas till 4G- och 5G-nät. En ökad nättrafik bidrar i sin tur till ett växande behov av process- och materiallösningar för skärmning (EMC) och värmeavledning (Thermal). Affärsområdet är också väl positionerat för att möta ett växande behov av material som används för krävande kylning av elektronik inom branscher som telekom, fordon, hemelektronik, IT och medicinteknik – Thermal Interface Materials (TIM).

 

Marknadsposition som varierar med affärssektor

Inom produktområdena för konsument­elektronik är Integrated Solutions till största del en nischaktör baserad på gedigen egen kompetens inom utveckling, design och produktion.

Inom produktområdet VHP är rollen etablerad som nära strategisk partner till en av marknadens större aktörer.

Inom EMC & Thermal är positionen som leverantör av tekniskt avancerade produkter stark, till exempel av skärmningslösningar i basstationer till mobiltelefonnäten och applikationer som TIM inom fordons­industrin med flera branscher.

 

Strategi för en fortsatt tillväxt

Integrated Solutions målsättning är att vara partner och leverantör av tekniskt avancerade produkter till främst de övre segmenten inom elektronik- och telekomindustrin. Utgångspunkten för den strategiska inriktningen är att växa snabbare än marknaden inom samtliga segment. Det sker via organisk tillväxt där några av framgångsfaktorerna utgörs av fortsatt fördjupade relationer med befintliga kunder tillsammans med ett breddat kunderbjudande som ger tillträde till nya kunder och marknader. Inom områden som formsprutning, stansning, lackering, dekorering, montering, testning och förpackning av elektronikprodukter ska affärsområdet erbjuda one-stop-shop som inkluderar kvalificerad projektledning och snabb time-to-market.

Inom VHP-området ligger fokus fortsatt på en utveckling av positionen som strategisk partner till en av marknadens större aktörer. Genom att bidra med produktutveckling, produktion och montering av kompletta produkter som levereras direkt till kundens distributörer, är ambitionen att växa i takt med kundens affär och lanseringar på nya marknader. 

Vidare ska utvecklingen av elektriskt ledande materiallösningar och komponenter för skärmning av elektronik tillsammans med utveckling av TIM-produkter intensifieras. Målsättningen är att nå nya marknader och kundsegment, med såväl direkta försäljnings­kanaler som via licensierade partners.

 

Exempel på produkter

Konsumentelektronik

Komponenter, delsystem och färdigförpackade produkter inom konsumentelektronik

Delsystem till VHP, mobiltelefoner och hemelektronikprodukter, som innehåller formsprutade, lackerade och dekorerade komponenter, i många fall integrerade med elektronik i form av så kallade mekanikmoduler och i vissa fall vattentäta. Kreativ material- och ytdesign med väsentligt kosmetiskt och haptiskt innehåll. Små, designade, adhesivbaserade komponenter med mekanisk och/eller kosmetisk funktion, till exempel logotyper, hög­talargaller och tredimensionella designelement.

 

Ultra soft EMC gasket mounted

EMC & Thermal

Process- och materiallösningar till skärmning av elektronik för att uppnå elektromagnetisk kompabilitet (EMC) samt värmeavledning.

Enheter i affärsområdet

Lövepac Converting

Nolato Beijing

Nolato Jabar

Nolato Silikonteknik

Mer att läsa