Vår identitetsmanual: Brevpapper m.m.

Våra brevpapper, visitkort och kuvert

Nolatos brevpapper, visitkort och kuvert ska utformas på samma sätt oavsett bolag och land. Logotypens placering, typsnitt etc ska alltid följas. Dock får anpassningar göras till respektive lands standardformat och krav på uppgifter.

Eftersom vi alltid tar stor hänsyn till miljöpåverkan av vår verksamhet, ska pappret ska vara tillverkat av klorfri pappersmassa (TFC eller EFC). Det ska ha någon form av miljömärkning (Svanen, EU Ecolabel, Paper Profile eller liknande). Produktionen ska vara miljöcertifierad samt fylla krav på ansvarsfullt skogsbruk (FSC, PEFC etc). Detta gäller även vid inköp av skrivarpapper etc.

 

Nolato har ett web-to-printsystem som är tillgängligt för alla svenska koncernbolag som vill förenkla sin hantering av brevpapper, visitkort och kuvert.

 

Brevpapper

Brevpappret ska tryckas i två färger (svart + röd PMS 1795 C) på 80-90g vitt, obestruket papper med slät yta och utan vattenmärke. Pappret ska ha full körbarhet i skrivare för laser och inkjet. Information om utformningen finns i högerkolumnen. Se länk för nedladdning av informationsblad med detaljer om utformningen.

 

Visitkort

Visitkorten är alltid stående och i Sverige i format 55x90 mm (avsteg får göras i länder med andra standardformat). Visitkorten ska tryckas i två färger (svart + röd PMS 1795 C) på vit, klorfri (TCF) kartong med en gramvikt på ca 270 gram. Kartongen ska vara helt slät. I Sverige gäller att korten ska tryckas på 270g Scandia 2000. Se länk för nedladdning av informationsblad med detaljer om utformningen.

Observera att den som har en befattning på affärsområdesnivå ska följa de direktiv som finns för e-postsignaturen även på visitkorten. Klicka här för att ta del av dem!

 

Kuvert

Kuvert ska alltid vara vita med grått innertryck och försedda med logga och adressuppgifter i vänstra övre hörnet. Se länk för nedladdning av informationsblad med detaljer om utformningen.

Regler för utformning

Infoblad om utformning av brevpapper

Infoblad om utformning av visitkort

Infoblad om utformning av kuvert

Kontakt

Mats Håkanson

070203840

mats.hakanson@nolato.com

Här är några artiklar ur magasinet. Ladda om sidan för att se fler.