Vår identitetsmanual: Presentationer

Våra presentationer

Nolatos presentationer (Powerpoint eller motsvarande) ska utformas i enlighet med reglerna på denna sida.

Samtliga presentationer ska göras i format 16:9, som stämmer överens med dagens tv- och projektorformat. Äldre presentationer gjorda i formatet 4:3 kan behållas till dess att innehållet behöver uppdateras, då de ska ändras till 16:9. Visas olika presentationer vid samma tillfälle ska alla följa formatet 16:9.

 

Powerpointbild

 

  • All text ska skrivas med Arial Narrow normal. Fet text får endast användas vid behov av utmärkning av sifferkolumn i tabeller e.d. *
  • Nolatos koncernfärger svart, rött, grått och vitt ska vara de primära färgerna. Detta gäller även diagram!
  • Respektera de frizoner som anges i reglerna för användning av logotypen. Text eller bild får aldrig störa logotypen!
  • Packa inte bilden med text. Allt måste vara i för åhörarna läsbar storlek!
  • Var sparsam med animationer och effekter.
  • Om en powerpointfil ska mailas som dokumentation, spara den som pdf, vilket gör att den behåller det utseende du har tänkt den ska ha.
* Om bilderna enbart ska visas från en dator som har Nolatos profiltypsnitt (Sabon och Helvetica Neue Condensed) kan dessa användas i stället för Arial. Fristående presentationer, som inte ska kunna ändras av alla, kan göras i profiltypsnitten och därefter låsas i form av en pdf.

Kontakt

Mats Håkanson

070203840

mats.hakanson@nolato.com

Hämta mall för presentationer

Mall för Powerpoint

Här är några artiklar ur magasinet. Ladda om sidan för att se fler.