Vår identitetsmanual: Skyltar

Våra skyltar

För Nolato skyltar gäller samma grundregler vad gäller logotype, färger och typsnitt som för övriga applikationer inom Nolato. Det innebär t.ex. att endast logotypen "Nolato" får användas, bolagsnamn får alltså inte förekomma i logotypeform.

Det är varje beställares ansvar att se till att skyltarna blir riktigt utformade. Tyvärr händer det att skyltmakare inte använder riktiga logotyper eller väljer andra versioner av typsnitt än de föreskrivna för att göra det enklare för sig. Vid beställning av skyltar ska tydligt anges att bestämmelserna i Nolatos profilmanual ska följas.

 

 

Fasadskylt

 

Fasadskyltar

Fasadskyltar ska alltid utgöras av Nolato-loggan. Skyltarna utförs med tredimensionella bokstäver i lackerad plåt (röd indian och svarta bokstäver). Indianhuvudet och bokstäverna monteras separat var för sig på distanser mot fasad. Belysning sker genom invändiga vita LED-lampor, som ger en coronaeffekt mot fasaden bakom.

Fasadskyltarna får inte monteras mot en bakgrundsskiva med annan kulör eller yta än fasaden, eftersom detta skapar effekten av att logotypen består av ett kvadratiskt fält med bokstäver i. Även en bakgrundsskiva med samma kulör och yta som fasaden bör undvikas, eftersom det genom skuggor kan ge samma effekt.

Bokstäverna får inte utformas så att det blir en ”outline”-effekt, d.v.s. att ytterkanten ges en ljusare färg än resten av bokstaven.

 

 

Haenvisningsskylt

 

Hänvisningsskyltar

Fristående, utvändiga skyltar, vars syfte är att stå vid infart e.d. och antingen bara ge besked till besökaren att man har kommit rätt, eller visa vägen till parkering, godsmottagning etc utformas enligt dessa regler.

Skyltarna bärs upp av en bärande, cylindrisk båge som målas röd (S1085-Y80R). Bågen kan förses med belysning.

Skyltarna görs i metall med vit botten och svart text. Endast ”Nolato”-loggan får användas. Bolagets namn anges normalt inte på skylten. Avsteg från denna regel kan göras om det lokala bolagets ledning anser att det är viktigt att företagets namn finns på skylten. Godkännande ska då inhämtas av profilansvarig, som även tillhandahåller den speciella "ad-onlogotype" som då ska användas.

Texten utformas i Helvetica Neue Condensed 57. Endast detta typsnitt i originalversion är tillåtet. Alternativa, ”liknande” typsnitt får inte användas!

Om skylten inleds med ordet ”Välkommen” ska detta stå ensamt och inte följas av ”till”. Hänvisningstext placeras till höger och högerställs enligt ovanstående exempel. Hänvisningspilen sätts på höger resp vänster sida om ordet för att riktningen ska bli logisk.

 

 

Doerrskylt

 

Dörrskyltar

 

Namn, enhetsbeteckningar etc på dörrar, fönster och väggar invändigt ska utformas i enlighet med basreglerna för typsnitt och färg. Det innebär t.ex. att texten ska sättas med Helvetica Neue Condensed 57. Andra typsnitt får inte användas.

Bokstäverna sätts i svart mot ljus bakgrund och vitt mot mörk bakgrund. Om de sätts på ett skyltunderlag, ska detta vara vitt. På glasfönster/-dörr ska bokstäverna skäras ut i svart, matt folie.

 

 

Namnskyltar

Här kommer inom kort finnas regler för namnskyltar.

Kontakt

Mats Håkanson

070203840

mats.hakanson@nolato.com

Här är några artiklar ur magasinet. Ladda om sidan för att se fler.